Có được tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh khi đã thông báo với Uỷ ban tỉnh nhưng không được trả lời?

Thông báo tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh với Uỷ ban Tỉnh nhưng không được trả lời thì có được tổ chức không? Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi? Xin chào ban biên tập, công ty tôi muốn tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh và đã làm thông báo với Uỷ ban nhân dân tỉnh rồi, đến nay hơn 2 tuần chúng tôi vẫn không nhận được văn bản trả lời có cho phép hay không, vậy cho chúng tôi hỏi bây giờ có thể tiến hành tổ chức vận động sáng tác không? Xin được giải đáp.

Thông báo tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh với Uỷ ban Tỉnh nhưng không được trả lời thì có được tổ chức không?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam như sau:

Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh.
3. Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam do các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tổ chức nước ngoài tổ chức;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không thuộc quy định tại điểm a khoản này.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo được triển khai thực hiện. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm Điều 5 của Nghị định này thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do.
5. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo thì tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo lại.

Như vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo được triển khai thực hiện tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh. Do đó, đến nay là 2 tuần rồi mà công ty anh/chị vẫn chưa nhận được văn bản trả lời thì anh/chị có thể tiến hành tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/NMT/thang3/14-04-2023/trien-lam.jpg

Có được tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh khi đã thông báo với Uỷ ban tỉnh nhưng không được trả lời? (Hình từ Internet)

Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi?

Theo Điều 10 Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan như sau:

Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
1. Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền và nội dung tác phẩm nhiếp ảnh dự thi, liên hoan. Trường hợp phát hiện có sai phạm, tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh ra nước ngoài dự thi, liên hoan bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức (bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương) đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này.
3. Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm của cuộc thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh.
Văn bản thông báo kèm theo:
a) Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả);
b) Ảnh sẽ dự thi, liên hoan có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13 x 18 cm hoặc ghi vào đĩa CD;
c) Thư mời, thể lệ của cuộc thi, liên hoan đã được dịch ra tiếng Việt.
4. Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận văn bản thông báo đối với đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, tổ chức gửi văn bản thông báo được triển khai thực hiện. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm Điều 5 của Nghị định này thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do.
6. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo thì tổ chức đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam phải gửi văn bản thông báo lại.
7. Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan thông báo bằng văn bản về kết quả sau khi cuộc thi, liên hoan kết thúc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận văn bản thông báo, kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng (nếu có) để làm cơ sở xem xét khen thưởng.

Theo đó, thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo đối với đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trân trọng!

Phan Hồng Công Minh

Tác phẩm nhiếp ảnh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tác phẩm nhiếp ảnh
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh nộp văn bản thông báo đến đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân sửa chữa tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung nhằm mục đích xâm phạm uy tín thì bị xử phạt như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có được tổ chức vận động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh khi đã thông báo với Uỷ ban tỉnh nhưng không được trả lời?
Hỏi đáp pháp luật
Tác phẩm nhiếp ảnh là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thi tác phẩm nhiếp ảnh, Liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
Hỏi đáp pháp luật
Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.
Hỏi đáp pháp luật
Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan.
Hỏi đáp pháp luật
Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.
Hỏi đáp pháp luật
Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tác phẩm nhiếp ảnh
344 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tác phẩm nhiếp ảnh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào