Loading...

Hoa tiêu hàng hải

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Cơ sở xác định số tiền dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Cơ sở xác định số tiền dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Nhân Nghĩa. Hiện nay, tôi đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Cơ sở xác định số tiền dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (nghia***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì?

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hương hiện đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Kéo dài thời gian nâng hạng hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào?

Kéo dài thời gian nâng hạng hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi kéo dài thời gian nâng hạng hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải?

Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh TUyền hiện đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải?

Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Quy Nhơn. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải bao gồm những gì?

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Thảo hiện đang sống và làm việc tại Quy Nhơn. Tôi hiện đang tìm hiểu về chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Mỹ Dung hiện đang sống và việc tại Quảng Bình. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thủy hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Ngọc hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải gồm những gì?

Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Thư hiện đang sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Tuyền hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu chuyển vùng hoạt động

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu chuyển vùng hoạt động gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Long hiện đang sống và làm việc tại Quy Nhơn. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu chuyển vùng hoạt động gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Long hiện đang sống và làm việc tại Quy Nhơn. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì?

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thùy hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Long hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi hiện đang tìm hiểu về hoa tiêu hàng hải. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào