Loading...

Hồ sơ hải quan

Hỏi đáp pháp luật Hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới phải nộp hồ sơ hải quan trong thời gian bao lâu?
Thời hạn nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới là bao lâu? Thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới phải được cấp mã số thuế khi nào? Xin chào ban biên tập, tôi hiện tại muốn mua gom hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bây giờ đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hải quan thì không biết phải nộp hồ sơ trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật Thành phần hồ sơ hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN?

Hồ sơ hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN như thế nào? Trách nhiệm của người khai hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN là gì?

Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quy định về hồ sơ hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam?

Hồ sơ hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác như thế nào? Trách nhiệm của người khai hải quan hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác được quy định như thế nào?

Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự quản lý hồ sơ hải quan của hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ

Chào Ban biên tập, tôi là Thành Tuấn, liên quan đến công tác quản lý hồ sơ hải quan xuất nhập khẩu, quá cảnh. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự quản lý hồ sơ hải quan của hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ được quy định như thế nào? 

Hỏi đáp pháp luật Kiểm tra hàng hóa thực tế nhập khẩu trên hồ sơ hải quan với Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu hàng an ninh quốc phòng

Kiểm tra hàng hóa thực tế nhập khẩu trên hồ sơ hải quan với Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu hàng an ninh quốc phòng được quy định như thế nào? Tôi là Trâm Anh, tôi đang làm việc trong lĩnh vực hải quan. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Kiểm tra hàng hóa thực tế nhập khẩu trên hồ sơ hải quan với Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu hàng an ninh quốc phòng được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Quy định mới về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi hiện đang tìm hiểu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tôi nghe nói đã có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế gồm những gì? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ gồm những gì?

Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Hải hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tôi nghe nói đã có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ gồm những gì? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Quy định mới về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế

Nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hạnh hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tôi nghe nói đã có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì việc nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Quy định mới về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hải hiện đang sống và làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi hiện đang tìm hiểu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tôi nghe nói đã có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm những gì? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Quy định mới về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tôi nghe nói đã có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm những gì? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan đối với tàu bay nhập cảnh gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ hải quan đối với tàu bay nhập cảnh gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Huyền, tôi được biết gần đây Chính phủ mới có quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ hải quan đối với tàu bay nhập cảnh gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Hồ sơ hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Anh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh,  tôi được biết gần đây Chính phủ mới có quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh bao gồm những giấy tờ thủ tục nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan được quy định như thế nào?

Thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Huy, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Đà Nẵng  tôi được biết gần đây Chính phủ mới có quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Phương, tôi được biết gần đây Chính phủ mới có quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, trung chuyển bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, trung chuyển bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Xuân Tiến, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ hải quan đối với hàng hóa  xuất, nhập khẩu, trung chuyển bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập cảnh được quy định như thế nào?

Hồ sơ hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập cảnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hưng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập cảnh được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!  

Hỏi đáp pháp luật Người khai hải quan hồ sơ hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy nhập cảnh phải nộp các giấy tờ nào?

Người khai hải quan hồ sơ hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy nhập cảnh phải nộp các giấy tờ nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Khải, là nhân viên đang làm việc tại Cảng Sài Gòn, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là người khai hải quan hồ sơ hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy nhập cảnh phải nộp các giấy tờ nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan đối với tàu biển quá cảnh, chuyển cảng

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan đối với tàu biển quá cảnh, chuyển cảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư, hiện đang là công chức làm việc tại phòng Tài chính Kế hoạch. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan đối với tàu biển quá cảnh, chuyển cảng được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào