Loading...

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Hỏi đáp Pháp luật Tiền lương Ban kiểm soát tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có được tính vào chi phí kinh doanh không?
Tiền lương Ban kiểm soát tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có được tính vào chi phí kinh doanh không? Ban kiểm soát tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có được tự xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm không? Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do ai xây dựng?
Hỏi đáp pháp luật Trường hợp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

Các trường hợp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Điều kiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu? Nguyên tắc tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Mong được giải đáp!

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức đấu giá doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?
Quy định về tổ chức đấu giá doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Quy định về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan đại diện chủ sở hữu khi bán doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập? Quy định về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu khi bán doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý? Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp được bán doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?
Hỏi đáp pháp luật Tổ chức, cá nhân đăng ký mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có quyền và trách nhiệm như thế nào?
Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký mua doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào? Quy định về quyền và trách nhiệm người trúng đấu giá doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Quy định về việc phê duyệt kết quả bán, ký kết hợp đồng, bàn giao, thanh toán, thông báo về việc hoàn thành bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?
Hỏi đáp pháp luật Pháp luật quy định ra sao về chi phí bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?
Quy định về chi phí bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Việc quản lý và sử dụng số tiền bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào? Chính sách đối với người lao động và người giữ chức danh lãnh đạo quản lý khi bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về điều kiện và hình thức chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty TNHH 2TV
Điều kiện và hình thức chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Nguyên tắc chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Nội dung Phương án chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong việc chuyển đổi thành công ty TNHH 2 TV trở lên?
Trách nhiệm của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Trách nhiệm của của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc chuyển đổi doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? 
Hỏi đáp pháp luật Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như thế nào?
Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các văn bản triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ở DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Nguyên tắc tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Trình tự, thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Xin được hỏi theo quy định mới nhất?

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào