Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào? Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào?

Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào? Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào?

Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia như sau:

Điều 17. Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia
1. Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia là hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ việc hoạch định, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về biên giới quốc gia.
2. Nội dung đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm:
a) Thành lập bản đồ địa hình để hoạch định, phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia;
b) Đo đạc, chuyển kết quả phân giới, cắm mốc lên bản đồ địa hình;
c) Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia;
d) Đo đạc, thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia;
đ) Hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ quản lý biên giới quốc gia.
...

Như vậy, nội dung đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm:

- Thành lập bản đồ địa hình để hoạch định, phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia;

- Đo đạc, chuyển kết quả phân giới, cắm mốc lên bản đồ địa hình;

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia;

- Đo đạc, thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia;

- Hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ quản lý biên giới quốc gia.

Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào? Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào?

Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào? Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 18 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ như sau:

Điều 18. Thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ
1. Đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ phải được thể hiện chính xác trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.
2. Tổ chức, cá nhân phải sử dụng bản đồ chuẩn biên giới quốc gia hoặc bản đồ biên giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp đối với khu vực chưa có bản đồ chuẩn biên giới quốc gia để thể hiện chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
...

Như vậy, việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như sau:

[1] Đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ phải được thể hiện chính xác trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.

[2] Tổ chức, cá nhân phải sử dụng bản đồ chuẩn biên giới quốc gia hoặc bản đồ biên giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp đối với khu vực chưa có bản đồ chuẩn biên giới quốc gia để thể hiện chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc thể hiện biên giới quốc gia?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 18 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 quy định về thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ như sau:

Điều 18. Thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ
...
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ công bố bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia;
b) Hướng dẫn việc thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.
4. Trường hợp đường biên giới quốc gia chưa được phân định, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ.

Như vậy, trong việc thể hiện biên giới quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ công bố bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia;

- Hướng dẫn việc thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.

Biên giới quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Biên giới quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia bao gồm những nội dung nào? Việc thể hiện biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền quyết định chuyển hình thức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Khu vực biên giới là gì? Người đi vào khu vực biên giới phải đáp ứng các điều kiện nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chế độ, chính sách bảo đảm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật biên giới quốc gia việc mở cửa khẩu biên giới do cơ quan nào quyết định?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban Biên giới quốc gia có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong bảo vệ biên giới quốc gia của Việt Nam pháp luật nghiêm cấm thực hiện hành vi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Biên giới quốc gia là gì? Biên giới quốc gia trên không được xác định độ cao như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Biên giới Quốc gia Việt Nam được xác định như thế nào? Những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với biên giới quốc gia?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biên giới quốc gia
Nguyễn Tuấn Kiệt
75 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Biên giới quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào