Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên?

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên? Cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật gồm các cơ quan nào?

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên?

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024. Nội dung thi tìm hiểu về Luật Căn cước 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật Thanh niên 2020, Luật Trẻ em 2016, Luật An ninh mạng 2018. Tải về

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong độ tuổi Đoàn (Từ 16 đến dưới 35 tuổi) đang sinh hoạt tại các cấp vộ Đoàn của tỉnh Phú Yến. Cuộc thi mở từ 9h00’ ngày 20/6/2024 và kết thúc vào 21h00’ ngày 10/7/2024.

Dưới đây là đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên

Câu 1: Theo Luật Căn cước năm 2023, quy định công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu

Câu 2: Theo Luật Căn cước năm 2023 quy định về định danh điện tử đối với công dân Việt Nam là hoạt động đăng ký, đối soát, gắn danh tính điện tử và cấp căn cước điện tử cho một công dân.

Câu 3: Theo quy định Luật Căn cước năm 2023 thì sử dụng giấy chứng nhận căn cước trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích bất hợp pháp không phải là quyền của công dân Việt Nam về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước

Câu 4: Theo Luật Căn cước năm 2023 quy định cá nhân được khai thác thông tin của của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Câu 5: Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định bán hàng tận cửa là hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng

Câu 6: Theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra khi tổ chức, cá nhân kinh doanh đã áp dụng đầy đủ các biện pháp theo quy định, người tiêu dùng đã tiếp nhận đầy đủ thông tin nhưng vẫn cố ý sử dụng sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây thiệt hại.

Câu 7: Theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, tổ chức, cá nhân kinh doanh không được quy định điều khoản cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi điều kiện giao dịch chung mà không quy định quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng cho người tiêu dùng

Câu 8: Theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, giao dịch đặc thù bao gồm giao dịch từ xa, cung cấp dịch vụ liên tục và bán hàng trực tiếp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Câu 9: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, quy định kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hoạt động xác định thực trạng an ninh mạng của hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin hoặc thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ đe dọa an ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Câu 10: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, quy định trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng: Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em.

Câu 11: Theo quy định Luật An ninh mạng năm 2018, thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân.

Câu 12: Theo quy định Luật An ninh mạng năm 2018, kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia:

- Khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội.

- Khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin.

Câu 13: Theo quy định Luật trẻ em 2016 “Không đánh bạc, không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác” là nội dung bổn phận của trẻ em với bản thân

Câu 14: Nội dung “bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em”:

- Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật.

Câu 15: Theo quy định Luật trẻ em 2016 “Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật” là nội dung bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội

Câu 16: Theo quy định Luật Trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em đối với gia đình được quy định như sau:

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em

Câu 17: Theo quy định Luật Thanh niên 2020, nhà nước ban hành 3 chính sách đối với thanh niên tình nguyện

Câu 18: Theo quy định Luật Thanh niên 2020 “Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân” thuộc trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội

Câu 19: Theo quy định Luật Thanh niên 2020, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thanh niên

Câu 20: Theo quy định Luật Thanh niên 2020, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên?

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên? (Hình từ Internet)

Cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật gồm các cơ quan nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 quy định quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật:

Điều 6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
...
2. Cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm:
a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;
b) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
c) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;
d) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật gồm các cơ quan sau:

- Chính phủ

- Bộ Tư pháp

- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 2 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân như sau:

- Công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

- Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trắc nghiệm Tự hào biển đảo biên giới quê hương tỉnh Quảng Ninh kỳ 1?
Hỏi đáp Pháp luật
Chương trình Phiên chợ online đã thu hút sự hưởng ứng của bao nhiêu lượt đoàn viên, người lao động hàng năm tại TPHCM?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 5 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tỉnh Lâm Đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 là kỷ niệm bao nhiêu năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh người lãnh đạo đầu tiên tổ chức Công đoàn Việt Nam hy sinh năm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn lần thứ 4 2024 cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch vạn niên 2024 - Lịch âm 2024: Xem chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2024? Còn mấy ngày nữa đến Tết âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Lịch Vạn niên, lịch Âm Tháng 7 2024 bắt đầu từ ngày mấy dương? Tháng 7 âm có ngày lễ nào NLĐ được nghỉ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 19 tháng 7 là ngày gì, thứ mấy? Ngày 19 tháng 7 là bao nhiêu âm? Cơ quan nào có thẩm quyền thi hành án dân sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem lịch âm 2024 - Lịch âm hôm nay ngày mai - Chi tiết, đầy đủ cho cả năm?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Phan Vũ Hiền Mai
540 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào