Thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam như thế nào?

Xin cho tôi hỏi: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam như thế nào? (Câu hỏi từ chị Nhàn - Bình Thuận).

Thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, việc thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam thực được hiện như sau:

- Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm:

+ Trường hợp đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm: Cảng vụ thông báo ngay cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm;

+ Trường hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm:

++ Cảng vụ báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

++ Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện thông báo 03 lần liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm. Trường hợp tài sản chìm đắm có yếu tố nước ngoài còn phải thông báo bằng tiếng Anh.

- Tài sản chìm đắm còn lại:

+ Trường hợp tài sản chìm đắm có giấy tờ, tài liệu hoặc ký, mã hiệu có thể xác định được tên và địa chỉ chủ sở hữu tài sản chìm đắm: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm theo địa chỉ đã được tìm thấy;

+ Trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu:

++ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin có tài sản chìm đắm, các cơ quan có thẩm quyền thông báo 03 lần liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương;

++ Trường hợp tài sản chìm đắm có yếu tố nước ngoài còn phải thông báo bằng tiếng Anh.

++ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối, chủ sở hữu tài sản chìm đắm hoặc người đại diện hợp pháp phải liên lạc với cơ quan thông báo để làm thủ tục nhận lại tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ trục vớt tài sản chìm đắm theo quy định.

Thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam như thế nào?

Thực hiện thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm trong vùng biển Việt Nam như thế nào? (Hình từ Internet)

Mẫu thông báo về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm mới nhất năm 2024?

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm hiện nay được sử dụng theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 05/2017/NĐ-CP.

Tải về Mẫu thông báo về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm mới nhất năm 2024 tại đây.

Thời hạn trình phương án và tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm là bao lâu?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về thời hạn trình phương án và tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm như sau:

Điều 9. Thời hạn trình phương án và tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thời hạn trình phương án trục vớt tài sản chìm đắm được quy định như sau:
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm hoặc từ ngày nhận được thông báo theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 8 của Nghị định này, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định này về dự kiến thời gian bắt đầu, kết thúc việc trục vớt và trình phương án trục vớt tài sản chìm đắm;
b) Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định này quy định cụ thể về thời hạn chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải kết thúc hoạt động trục vớt và phê duyệt phương án trục vớt.
2. Đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm
a) Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm hoặc từ ngày nhận được thông báo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải trình phương án trục vớt để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chậm nhất 24 giờ đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 2 hoặc 03 ngày đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 kể từ ngày phương án trục vớt tài sản chìm đắm được phê duyệt, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải tiến hành trục vớt tài sản chìm đắm; trường hợp không thể thực hiện được, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải có văn bản báo cáo cơ quan phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và nêu rõ lý do.

Như vậy, thời hạn trình phương án và tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm được quy định như sau:

- Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm:

+ Thời hạn trình phương án trục vớt: chậm nhất 01 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm hoặc từ ngày nhận được thông báo;

+ Tiến hành trục vớt tài sản chìm đắm: Chậm nhất 24h đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 2 và 03 ngày đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 tính từ ngày phương án trục vớt tài sản chìm đắm được phê duyệt.

+ Trường hợp không thể thực hiện được, chủ sở hữu tài sản chìm đắm phải có văn bản báo cáo cơ quan phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và nêu rõ lý do.

- Tài sản chìm đắm khác:

+ Thời hạn trình phương án trục vớt tài sản chìm đắm: 30 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm hoặc từ ngày nhận được thông báo;

+ Thời hạn phải kết thúc hoạt động trục vớt và phê duyệt phương án trục vớt: cơ quan có thẩm quyền quy định tùy vào tình hình, điều kiện thực tế.

Trân trọng!

Tài sản
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tài sản
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn ước tính tuổi đời kinh tế của tài sản vô hình từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 1/8/2024, tài sản kết cấu hạ tầng chợ bị thu hồi trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục tài sản được tổng kiểm kê tại cơ quan, tổ chức do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng vay tài sản là gì? Mẫu hợp đồng vay tài sản mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi khấu hao đối với TSCĐ có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của DN có được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn tố giác cho vay nặng lãi mới nhất 2024? Tài sản thu được từ tội phạm cho vay nặng lãi được xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc khai thác tài sản không hiệu quả thì có được chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân được tổ chức đấu giá lần đầu không thành có được giảm giá để bán lại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mượn tiền qua tin nhắn nhưng không trả có kiện đòi được không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tài sản
Trần Thị Ngọc Huyền
134 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tài sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào