Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/12/2027?

Cho tôi hỏi: Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite bắt đầu từ ngày nào?- Câu hỏi của anh Danh (Quảng Bình).

Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/12/2027?

Ngày 29/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2024/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.

Theo đó, việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite (thuộc nhóm 26.12, mã số 2612.20.00) được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.

Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/12/2027?

Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/12/2027? (Hình từ Internet)

Hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam tối đa bao nhiêu ngày?

Tại Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP có quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất như sau:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất
...
3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực tái xuất ra khỏi Việt Nam. Không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định.
Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ để tái xuất thì thực hiện theo quy định của cơ quan hải quan.
4. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn, thương nhân có văn bản đề nghị gia hạn gửi Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và không quá hai 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất.
Quá thời hạn nêu trên, thương nhân phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa và thuế.
5. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu ký với thương nhân nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hợp đồng nhập khẩu.
6. Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu tại Việt Nam tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập.

Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa nào?

Tại Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương 2017 có quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất như sau:

Điều 39. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất
1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau:
a) Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định đối với hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;
c) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này và Điều 40 của Luật này.
2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ được lưu lại lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn nhất định.
3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho tới khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
4. Việc tiêu thụ hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc trường hợp:

- Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

- Hàng hoá bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Trân trọng!

Lương Thị Tâm Như

Tạm nhập tái xuất
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tạm nhập tái xuất
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chuyển nhượng vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất quặng và tinh quặng Monazite từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/12/2027?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy xác nhận việc ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được hoàn thuế đối với hàng hóa bị tái xuất trong khu chế xuất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng tạm nhập khẩu và hàng tái xuất khẩu có phải phát hành hóa đơn giá trị gia tăng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức: Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tạm nhập tái xuất hàng hóa không cần Giấy phép khi nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tạm nhập tái xuất
139 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tạm nhập tái xuất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào