19:30 | 20/11/2023
Loading...

Bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT từ ngày 31/12/2023?

Cho tôi hỏi: Từ ngày 31/12/2023 sẽ bãi bỏ Thông tư nào thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT? Bộ Tài nguyên và Môi trường có vị trí và chức năng như thế nào? Câu hỏi của anh Khoa - Hưng Yên

Bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT?

Tại Thông tư 19/2023/TT-BTNMT có quy định về việc bãi bỏ một phần và toàn bộ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

(1) Bãi bỏ một phần Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT sau:

- Lĩnh vực tài nguyên nước:

Bãi bỏ Chương II của Thông tư 56/2014/TT-BTNMT

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu:

Bãi bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12; cụm từ “gia hạn” và cụm từ “Điều 12” tại khoản 2 Điều 16; các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Thông tư 15/2014/TT-BTNMT.

- Lĩnh vực chung:

Bãi bỏ Điều 2 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT.

(2) Bãi bỏ toàn bộ Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT sau:

- Lĩnh vực môi trường:

+ Thông tư 41/2013/TT-BTNMT

+ Thông tư 52/2013/TT-BTNMT

+ Thông tư 43/2014/TT-BTNMT

- Lĩnh vực chung:

+ Thông tư 32/2016/TT-BTNMT

+ Thông tư 11/2017/TT-BTNMT

+ Thông tư 77/2017/TT-BTNMT

+ Thông tư 26/2018/TT-BTNMT

Bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT?

Bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT từ ngày 31/12/2023? (Hình từ Internet)

Bộ Tài nguyên và Môi trường có vị trí và chức năng như thế nào?

Tại Điều 1 Nghị định 68/2022/NĐ-CP có quy định về vị trí và chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

- Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu;

- Đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm những đơn vị nào?

Tại Điều 3 Nghị định 68/2022/NĐ-CP có quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Cơ cấu tổ chức
1. Vụ Hợp tác quốc tế.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
3. Vụ Khoa học và Công nghệ.
4. Vụ Pháp chế.
5. Vụ Tổ chức cán bộ.
6. Vụ Đất đai.
7. Vụ Môi trường.
8. Thanh tra Bộ.
9. Văn phòng Bộ.
10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.
12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
13. Cục Biến đổi khí hậu.
14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.
15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.
16. Cục Địa chất Việt Nam.
17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
18. Cục Khoáng sản Việt Nam.
19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.
20. Cục Quản lý tài nguyên nước.
21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.
22. Cục Viễn thám quốc gia.
23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.
24. Báo Tài nguyên và Môi trường.
25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.
Tại Điều này các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 22 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 23 đến khoản 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, không bao gồm đơn vị quy định tại khoản 10 Điều này.
Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có:

- Tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm có:

Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Vụ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Pháp chế.

Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Đất đai.

Vụ Môi trường.

Thanh tra Bộ.

Văn phòng Bộ.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cục Biến đổi khí hậu.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Cục Địa chất Việt Nam.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Cục Khoáng sản Việt Nam.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Cục Quản lý tài nguyên nước.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

Cục Viễn thám quốc gia.

- Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước gồm:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Báo Tài nguyên và Môi trường.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Lưu ý: Thông tư 19/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 31/12/2023.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Lương Thị Tâm Như

Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp các Nghị định, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào có Luật Chuyển đổi giới tính? Dự thảo người chuyển đổi giới tính phải đáp ứng điều kiện nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước trong Nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật lao động mới nhất hiện nay và các văn bản hướng dẫn thi hành?
Hỏi đáp pháp luật
Luật là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông qua 09 Nghị quyết tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6, khóa 15?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Biên phòng Việt Nam mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Quốc hội đã thông qua những dự án luật nào trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 6?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào