Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Quy định về phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Xin được giải đáp.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Định mức tiêu hao năng lượng trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Định mức tiêu hao nhiêu liệu trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Xin được giải đáp.
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn về bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?
Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn về bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin như thế nào? Về lưu trữ, thông tin tư liệu và thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về vị trí và chức năng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Vị trí và chức năng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm những gì? Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc trong Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Hỏi đáp pháp luật Các quy tắc ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng?
Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng như thế nào? Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi cư trú như thế nào? Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong gia đình như thế nào? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Hỏi đáp pháp luật Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp trong giải quyết các yêu cầu của công dân của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?
Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết yêu cầu của công dân? Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp? Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử công vụ và trên mạng xã hội?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào