13:50 | 20/11/2023
Loading...

Chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý?

Cho tôi hỏi chi nhánh khi thay đổi địa chỉ trụ sở ra khỏi địa bàn tỉnh thì có cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý hay không? (Câu hỏi của chị Ninh - Quảng Bình)

Chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở ra khỏi địa bàn tỉnh thì có cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.
......

Mặt khác theo quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
....

Như vậy, khi chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở ra khỏi địa bàn tỉnh sẽ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế, cho nên trước đó khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm các giấy tờ như sau:

(theo điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Tải mẫu số 08-MST tại đây. Tải về.

- Sau khi nhận được Thông báo về việc chi nhánh chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Tải mẫu số 09-MST tại đây. Tải về.

Sau đó, chi nhánh tiếp tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh với cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể:

- Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh chuyển đến. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý?

Chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế quản lý? (Hình từ Internet)

Đăng ký thành lập chi nhánh cần có giấy tờ gì?

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh như sau:

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:
a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
....

Như vậy, việc đăng ký thành lập chi nhánh do daonh nghiệp thực hiện. Theo đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh các giấy tờ như sau:

- Thông báo thành lập chi nhánh.

- Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh.

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chi nhánh doanh nghiệp có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
....

Qua đó, chi nhánh doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Mặt khác, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Dương Thanh Trúc

Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Các loại hình văn hóa doanh nghiệp hiện nay gồm những loại hình văn hóa nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh bằng tiếng Anh chuẩn dành cho các doanh nghiệp hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp có cần phải đăng ký hệ thống phân phối với sở công thương không?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp nào không cần lập báo cáo tài chính? Doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tài chính khi không phát sinh doanh thu?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp sa thải lao động nữ vì lí do kết hôn có bị xử phạt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội?
Hỏi đáp Pháp luật
Một doanh nghiệp được cấp bao nhiêu mã số thuế?
Hỏi đáp Pháp luật
Đầu tư nước ngoài bằng hình thức liên doanh sản xuất thuốc lá được thực hiện theo trình tự nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp quy định mới nhất về kinh doanh karaoke hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Vốn lưu động là gì? Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào