15:25 | 20/11/2023
Loading...

Cơ sở dữ liệu là gì? 5 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết hiện nay?

Cho tôi hỏi, gần đây tôi có thấy rất nhiều văn bản đề cập đến cơ sở dữ liệu, vậy cơ sở dữ liệu là gì và có bao nhiêu cơ sở dữ liệu? Mong được giải đáp!

Cơ sở dữ liệu là gì?

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) giải thích về cơ sở dữ liệu như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
10. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu điện tử được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
...

Theo đó, cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức liên quan đến nhau, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng thường được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế và mô hình hóa chính thức.

Cơ sở dữ liệu là gì? 5 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết hiện nay?

Cơ sở dữ liệu là gì? 5 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết hiện nay? (Hình từ Internet)

5 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết hiện nay?

Hiện nay có 05 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết cụ thể là:

[1] Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Theo Điều 2 Nghị định 52/2015/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) dưới dạng văn bản điện tử do Chính phủ thống nhất quản lý, bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần: Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật địa phương.
2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng văn bản điện tử do Chính phủ thống nhất quản lý

[2] Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014 giải thích về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

[3] Cơ sở dữ liệu căn cước công dân:

Theo khoản 5 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014 giải thích về cơ sở dữ liệu căn cước công dân như sau:

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

[4] Cơ sở dữ liệu về cư trú:

Theo khoản 3 Điều 2 Luật Cư trú 2020 giải thích về cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

Cơ sở dữ liệu về cư trú là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

[5] Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp:

Theo khoản 3 Điều 2 Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 1852/QĐ-BKHĐT năm 2012 giải thích về cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc được lưu trữ, quản lý trong Hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp

Quy định về quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia như thế nào?

Theo khoản 3 Điều 40 Luật Giao dịch điện tử 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung như sau:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương;

- Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy được cơ quan có thẩm quyền cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ với Bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội;

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau đây:

+ Tên cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Thông tin về dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu quốc gia được lưu trữ và chia sẻ;

+ Đối tượng và mục đích sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Nguồn thông tin được xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Chính phủ quy định việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; quy định việc chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu của cơ quan khác của Nhà nước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khoa học và công nghệ

Chu Tường Vy

Khoa học và công nghệ
Hỏi đáp mới nhất về Khoa học và công nghệ
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn đăng tải công khai khi có quyết định ký phê duyệt thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt được Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Môi giới chuyển giao công nghệ có phải là một loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ đúng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở dữ liệu là gì? 5 cơ sở dữ liệu mà người dân cần biết hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Chú trọng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành công thương phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách đăng ký sim Viettel chính chủ tại nhà như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích gì?
Hỏi đáp pháp luật
Mạng xã hội là gì? Cấm thực hiện các hành vi nào khi sử dụng mạng internet?
Hỏi đáp pháp luật
Thiết bị số là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công nghệ thông tin là gì? Có mấy loại hình dịch vụ công nghệ thông tin?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Khoa học và công nghệ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào