17:00 | 17/11/2023
Loading...

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online?

Tôi có vấn đề cần được tư vấn: Cho hỏi thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến thực hiện như thế nào? (Câu hỏi của anh Khánh - Khánh Hòa)

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online?

Theo Điều 40 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thì thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online thực hiện như sau:

[1] Đối với nhà đầu tư sử dụng chữ ký số:

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 3: Nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

[2] Đối với nhà đầu tư không sử dụng chữ ký số:

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống;

Bước 3: Nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo, trong thời hạn 30 ngày nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ bản giấy kèm bản in giấy biên nhận hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện để đối chiếu với hồ sơ nộp trên Hệ thống

Bước 6: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online?

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online? (hình từ Internet)

Hồ sơ trực tuyến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì?

Theo khoản 3 Điều 39 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến như sau:

Hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến
...
2. Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy.
3. Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ;
b) Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy.
4. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì kèm theo hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có giấy tờ ủy quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền.

Theo đó, hồ sơ nộp trực tuyến đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần đáp ứng các điêu kiện sau:

- Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ;

- Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy.

Ngoài ra, hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ giấy thông thường

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung nào?

Theo Điều 40 Luật Đầu tư 2020 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Tên dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư.

- Mã số dự án đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

+ Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

+ Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

- Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chu Tường Vy

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hỏi đáp mới nhất về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hỏi đáp Pháp luật
Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì có được ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải báo cáo với cơ quan đăng ký đầu tư khi dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện dự án đầu tư có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư online?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp FDI thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài áp dụng cho ngân hàng thương mại năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư có được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào