21:30 | 17/11/2023
Loading...

Ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không?

Xin cho tôi hỏi, ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không? Phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách được quy định như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không?

Căn cứ quy định khoản 7 Điều 49 Nghị định 91/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu như sau:

Tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu
....
7. Mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:
a) Ngân hàng chính sách có thể mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ. Việc mua lại, hoán đổi trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch và theo nguyên tắc thị trường;
b) Ngân hàng chính sách xây dựng phương án mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện. Phương án mua lại, hoán đổi gồm những nội dung cơ bản sau đây: mục đích mua lại, hoán đổi; điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến mua lại, hoán đổi; thời gian dự kiến tổ chức thực hiện; nguồn vốn để mua lại, hoán đổi; dự kiến dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh sau khi thực hiện mua lại, hoán đổi;
c) Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu, ngân hàng chính sách gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính thông báo khung lãi suất mua lại trái phiếu hoặc khung lãi suất chiết khấu để hoán đổi trái phiếu;
d) Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt mua lại, hoán đổi trái phiếu được bảo lãnh theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngân hàng chính sách có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện mua lại, hoán đổi trái phiếu được bảo lãnh để Bộ Tài chính xác định và điều chỉnh nghĩa vụ bảo lãnh thực tế:
đ) Nguồn vốn để mua lại, chi phí tổ chức mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách chi trả;
e) Quy trình tổ chức mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mua lại, hoán đổi các công cụ nợ của Chính phủ.
...

Như vậy, ngân hàng chính sách có thể hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ.

Lưu ý: Việc mua lại, hoán đổi trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch và theo nguyên tắc thị trường.

Ngân hàng chính sách có trách nhiệm xây dựng phương án hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện.

Quy trình tổ chức hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoán đổi các công cụ nợ của Chính phủ.

Ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không?

Ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không? (Hình từ Internet)

Phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 51 Nghị định 91/2018/NĐ-CP quy định về phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách như sau:

Phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách
1. Mức phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách là 0,25%/năm trên số dư nợ bảo lãnh Chính phủ.
2. Việc thu, nộp và sử dụng phí bảo lãnh từ ngân hàng chính sách được thực hiện theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định này.
3. Phí bảo lãnh chính phủ được tính vào chi phí hoạt động của ngân hàng chính sách.

Như vậy, phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách được quy định như sau:

- Mức phí bảo lãnh chính phủ đối với ngân hàng chính sách là 0,25%/năm trên số dư nợ bảo lãnh Chính phủ.

- Việc thu, nộp và sử dụng phí bảo lãnh từ ngân hàng chính sách được thực hiện theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp về Thu, nộp và sử dụng phí bảo lãnh chính phủ từ doanh nghiệp

- Phí bảo lãnh chính phủ được tính vào chi phí hoạt động của ngân hàng chính sách.

Chế độ báo cáo của ngân hàng chính sách về phát hành và quản lý vốn phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 52 Nghị định 91/2018/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo như sau:

Chế độ báo cáo của ngân hàng chính sách về phát hành và quản lý vốn phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh được quy định như sau:

- Ngân hàng chính sách có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính:

+ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn và trả nợ:

Định kỳ hàng quý, hàng năm, trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi quý và 20 ngày làm việc sau khi kết thúc năm tài chính, ngân hàng chính sách có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về tình hình huy động, sử dụng nguồn vốn, tình hình trả nợ gốc, nợ lãi trái phiếu được bảo lãnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để theo dõi;

+ Báo cáo tình hình thu chi tài chính:

Báo cáo tài chính năm được kiểm toán sau 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm toán.

- Ngoài báo cáo định kỳ, ngân hàng chính sách có trách nhiệm gửi báo cáo đột xuất về tình hình tài chính trong trường hợp cần thiết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Bộ Tài chính.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trái phiếu

Đinh Khắc Vỹ

Trái phiếu
Hỏi đáp mới nhất về Trái phiếu
Hỏi đáp Pháp luật
Trái phiếu chuyển đổi là gì? Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương án hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ gồm những nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngân hàng chính sách có được hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để cơ cấu lại nợ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trái phiếu có phải là chứng khoán không? Các loại trái phiếu ở Việt Nam hiện nay?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ thể phát hành trái phiếu là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Trái phiếu là gì? Mua trái phiếu ở đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp được mua lại trái phiếu trước hạn trong trường hợp nào? Trái phiếu sau khi được mua lại có bị hủy bỏ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 04/05/2023, Phụ lục hợp đồng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại phải có nội dung chính nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trái phiếu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào