09:15 | 19/11/2023
Loading...

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không?

Cho tôi hỏi, Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không? Nhờ anh chị giải đáp.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không?

Căn cứ quy định khoản 13 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013 quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
13. Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác, góp vốn, mua cổ phần và thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
....

Như vậy, việc mua cổ phần là một trong các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp vào Việt Nam thông qua việc mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác, góp vốn, mua cổ phần và thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Do đó việc mua cổ phần bằng cách thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư là một trong các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không? (Hình từ Internet)

Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 12 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013 quy định về đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam như sau:

Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
1. Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Vốn đầu tư gián tiếp bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư thông qua tài khoản này.
2. Các nguồn thu hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú từ hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được sử dụng để tái đầu tư hoặc mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp và các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Như vậy, đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam được quy định như sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

- Vốn đầu tư gián tiếp bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư thông qua tài khoản này.

- Các nguồn thu hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú từ hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được sử dụng để tái đầu tư hoặc mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp và các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài
1. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.
2. Khi thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm:
a) Kê khai nội dung giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của ngân hàng được phép;
b) Xuất trình, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của ngân hàng được phép.

Như vậy, quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được quy định như sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

- Khi thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm:

+ Kê khai nội dung giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của ngân hàng được phép;

+ Xuất trình, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của ngân hàng được phép.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nhà đầu tư nước ngoài

Đinh Khắc Vỹ

Nhà đầu tư nước ngoài
Hỏi đáp mới nhất về Nhà đầu tư nước ngoài
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC gồm những tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC thì được mở bao nhiêu tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ?
Hỏi đáp Pháp luật
Không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư có được chuyển vốn đầu tư còn lại ra nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Công Thương căn cứ vào các nội dung nào để xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần có phải là một hình thức đầu tư gián tiếp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức nước ngoài có được đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định, điều kiện nào để góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế?
Hỏi đáp Pháp luật
Giới hạn trách nhiệm nhà đầu tư nước ngoài của kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển được xác định như thế nào nếu các bên không có thoả thuận?
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào