15:10 | 30/06/2023
Loading...

Tổng hợp các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023?

Nhờ anh chị thông tin cho tôi biết về các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023? chị Lan (Khánh Hòa)

Tổng hợp các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023?

Dưới đây là tổng hợp các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023.

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

BH: 17/04/2023

HL: 01/07/2023

2

Nghị định 23/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

BH: 12/05/2023

HL: 01/07/2023

3

Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

BH: 14/05/2023

HL: 01/07/2023

4

Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

BH: 31/05/2023

HL: 15/07/2023

5

Nghị định 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

BH: 19/05/2023

HL: 15/07/2023

6

Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

BH: 31/05/2023

HL: 15/07/2023

7

Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

BH: 03/06/2023

HL: 20/07/2023

8

Nghị định 31/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

BH: 09/06/2023

HL: 28/07/2023

9

Nghị định 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

BH: 16/06/2023

HL: 31/07/2023

Tổng hợp các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023?

Tổng hợp các Nghị định có hiệu lực pháp luật trong tháng 7 năm 2023? (Hình từ internet)

Nghị định của Chính phủ được ban hành để làm gì?

Căn cứ quy định Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về Nghị định của Chính phủ như sau:

Nghị định của Chính phủ
Chính phủ ban hành nghị định để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
2. Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
3. Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Như vậy, Chính phủ ban hành các Nghị định để quy định:

- Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

- Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

- Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nguyên tắc xây dựng, ban hành Nghị định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 nguyên tắc xây dựng, ban hành các Nghị định như sau:

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Đinh Khắc Vỹ

Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp pháp luật
Luật là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông qua 09 Nghị quyết tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6, khóa 15?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Biên phòng Việt Nam mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Quốc hội đã thông qua những dự án luật nào trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 6?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường?
Hỏi đáp Pháp luật
Bãi bỏ một số Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT từ ngày 31/12/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật hòa giải mới nhất 2023 là luật nào? Văn bản nào hướng dẫn Luật Hòa giải?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư quy định một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong ngành NN-PTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật lao động mới nhất hiện nay và các văn bản hướng dẫn thi hành?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào