19:00 | 24/05/2023
Loading...

Bộ Y tế chính thức công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng?

Xin hỏi: Bộ Y tế có đưa ra Quyết định công bố thủ tục hành chính nào trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng?- Câu hỏi của chị Linh (Quảng Nam).

Bộ Y tế chính thức công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng?

Ngày 23/5/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú”.

Theo đó, Bộ Y tế đã công bố thủ tục đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú”.

Đồng thời chính thức bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế là Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú” tại Quyết định 4684/QĐ-BYT năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế chính thức công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng?

Bộ Y tế chính thức công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng? (Hình từ Internet)

Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú bao gồm những giấy tờ gì?

Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định về thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” bao gồm những giấy tờ sau:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” theo Mẫu số 08, “Thầy thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2015/NĐ-CP.

Tải Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2015/NĐ-CP tại đây tại đây.

Tải Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu“Thầy thuốc Ưu tú” theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2015/NĐ-CP tại đây tại đây

- Các tài liệu chứng minh về thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gồm:

+ Bản sao có chứng thực trong trường hợp cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản photocopy kèm theo bản gốc để đối chiếu trong trường hợp cá nhân nộp trực tiếp tại Thường trực hội đồng cấp cơ sở đối với giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước, và các hình thức thi đua, khen thưởng khác liên quan;

+ Quyết định công nhận kết quả của Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc Bằng độc quyền sáng chế, Giấy chứng nhận sáng kiến.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú phải có thời gian làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành bao nhiêu năm?

Tại Điều 10 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” như sau:

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”
Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.
3. Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế
a) Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu;
b) Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.
4. Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.
5. Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Như vậy, cá nhân được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” phải có thời gian làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên;

Đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Để được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tại Điều 9 Nghị định 41/2015/NĐ-CP có quy định để được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân", cá nhân phải được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú".

Ngoài ra còn cần phải đáp ứng điều kiện như sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.

- Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, cụ thể như sau:

+ Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh trở lên đã được nghiệm thu;

+ Hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấp Giấy chứng nhận sáng kiến; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

+ Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hoặc Huân chương Chiến công từ hạng Ba trở lên hoặc đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh.

- Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thủ tục hành chính

Lương Thị Tâm Như

Thủ tục hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Thủ tục hành chính
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Y tế chính thức công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng?
Hỏi đáp Pháp luật
Công bố 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền? Cơ quan nào có thẩm quyền chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y dược cổ truyền trong phạm vi cả nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Rà soát các thủ tục hành chính không yêu cầu phải có mặt trực tiếp để bổ sung vào danh mục các thủ tục được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích?
Hỏi đáp Pháp luật
Phấn đấu 100% Bộ phận Một cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mục tiêu năm 2023 đạt 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dưới hình thức trực tuyến?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa ngành bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công bố thêm 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2023, cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đánh giá Bộ phận Một cửa ngành Bảo hiểm xã hội qua phương thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội theo phương thức trực tuyến không?
Hỏi đáp Pháp luật
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là gì? Những giấy tờ, tài liệu nào thuộc phạm vi thực hiện số hóa?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thủ tục hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào