14:45 | 15/05/2023
Loading...

Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023?

Xin hỏi: Mẫu tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023? Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền bao gồm những giấy tờ gì?- Câu hỏi của chị Linh (Cao Bằng).

Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023?

Tại Mẫu số 07 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP có quy định tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023 như sau:

Tải mẫu tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023 tại đây.

Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền bao gồm những giấy tờ gì?

Tại khoản 2 Điều 46 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có quy định thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền bao gồm:

Biểu mức tiền bản quyền
1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan xây dựng biểu mức và phương thức thanh toán tiên bản quyền phù hợp với các hình thức sử dụng và theo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 44a của Luật Sở hữu trí tuệ, làm cơ sở cho việc đàm phán, thanh toán tiền bản quyền trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 26, khoản 4 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan nộp hồ sơ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền trước khi thực hiện.
2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền bao gồm:
a) Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền (theo Mẫu số 07 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này);
b) Phương án xây dựng biểu mức tiền bản quyền bao gồm những nội dung sau:
Phân tích biểu mức tiền bản quyền đề xuất: Căn cứ tính (loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng, cơ cấu, quy mô, tần suất khai thác, sử dụng và căn cứ khác); các yếu tố hình thành mức tiền bản quyền; điều kiện kinh tế - xã hội theo khu vực, thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng (có phân loại, đánh giá); phân tích tác động của biểu mức/mức tiền bản quyền đến các hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng và thụ hưởng kết quả của hoạt động sáng tạo đó; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
Những vấn đề chưa thống nhất với bên khai thác, sử dụng (nếu có);
Đề xuất biểu mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán và các kiến nghị (nếu có).

Như vậy, hồ sơ đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền bao gồm những giấy tờ như sau:

- Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền;

- Phương án xây dựng biểu mức tiền bản quyền bao gồm những nội dung sau:

Phân tích biểu mức tiền bản quyền đề xuất:

+ Căn cứ tính (loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng, cơ cấu, quy mô, tần suất khai thác, sử dụng và căn cứ khác);

+ Các yếu tố hình thành mức tiền bản quyền;

+ Điều kiện kinh tế - xã hội theo khu vực, thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng (có phân loại, đánh giá);

+ Phân tích tác động của biểu mức/mức tiền bản quyền đến các hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng và thụ hưởng kết quả của hoạt động sáng tạo đó;

+ Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Ngoài ra, nếu có những những vấn đề chưa thống nhất với bên khai thác, sử dụng và đề xuất biểu mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán và các kiến nghị thì cũng phải đính kèm trong hồ sơ.

Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023? (Hình từ Internet)

Thời hạn sử dụng biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền sau khi được phê duyệt là bao nhiêu năm?

Tại khoản 3 Điều 47 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có quy định về phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền như sau:

Phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền
1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét và ban hành văn bản về việc chấp thuận trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền do tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trình theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Nghị định này.
2. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan để xem xét biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền quy định tại khoản 1 Điều này và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan.
3. Biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền sau khi được phê duyệt phải được áp dụng trong thời hạn ít nhất là 3 năm.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều chỉnh biểu mức tiền bản quyền trong trường hợp có những thay đổi về chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước liên quan đến cơ sở để xác định biểu mức. Tổ chức đề xuất xem xét điều chỉnh biểu mức tiền bản quyền bao gồm: Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Như vậy, thời hạn sử dụng biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền sau khi được phê duyệt là phải được áp dụng ít nhất là 3 năm.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quyền tác giả

Lương Thị Tâm Như

Quyền tác giả
Hỏi đáp mới nhất về Quyền tác giả
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính mới nhất năm 2023? Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính bao gồm giấy tờ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Diễn viên điện ảnh có được hưởng quyền tác giả hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tác giả được chia lợi nhuận bao nhiêu khi tổ chức, cá nhân sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu KH và phát triển CN sử dụng NSNN?
Hỏi đáp Pháp luật
Bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có thuộc loại hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước định giá?
Hỏi đáp Pháp luật
Tờ khai đề nghị phê duyệt biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Để trở thành giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan cần đáp ứng những điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan có những thành phần gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Để tiến hành hoạt động giám định, tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quyền tác giả có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào