Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn gì trong thực hiện bảo hộ quyền tác giả?

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn gì trong thực hiện bảo hộ quyền tác giả? Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn và nhiệm vụ gì trong lĩnh vực quảng cáo và các vấn đề liên quan đến thư viện? Mong được giải đáp.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn gì trong thực hiện bảo hộ quyền tác giả?

Khoản 10 Điều 2 Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
...
10. Về quyền tác giả, quyền liên quan:
a) Xây dựng, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;
c) Hướng dẫn việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;
d) Quản lý, khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước đại diện quản lý theo quy định của pháp luật;
đ) Quản lý hoạt động cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
e) Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật;
g) Chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sao chép tác phẩm để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Phụ lục Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền xây dựng, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; quản lý hoạt động cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Bộ văn hóa thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn gì trong thực hiện bảo hộ quyền tác giả? (Hình từ Internet)

Quyền hạn và nhiệm vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về các vấn đề liên quan đến thư viện là gì?

Khoản 11 Điều 2 Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về các vấn đề liên quan đến thư viện như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
...
11. Về thư viện:
a) Chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện; chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, phát triển văn hóa đọc; hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện theo tiêu chuẩn quốc gia và quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn điều kiện thành lập và hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, trả lời hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương và thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trả lời việc xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.

Về các vấn đề liên quan đến thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có các quyền hạn và nhiệm vụ như:

- Chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện; chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, phát triển văn hóa đọc; hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện theo tiêu chuẩn quốc gia và quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn điều kiện thành lập và hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, trả lời hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương và thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trả lời việc xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyền hạn và nhiệm vụ gì trong lĩnh vực quảng cáo?

Khoản 12 Điều 2 Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực quảng cáo như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
...
12. Về quảng cáo:
a) Thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương;
c) Tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương;

- Tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

*Lưu ý: Nghị định 01/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Trân trọng!

Bảo hộ quyền tác giả
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hộ quyền tác giả
Hỏi đáp Pháp luật
Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian có được bảo hộ quyền tác giả hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bản quyền chương trình truyền hình thực tế có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai đăng ký đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền nhân thân đối với tác phẩm điện ảnh có được bảo hộ vĩnh viễn hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng bài hát để biểu diễn nhưng không nêu tên tác giả thì có bị xử phạt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh gồm những gì? Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Những đối tượng nào được bảo hộ bởi quyền tác giả? Quyền tác giả có thể chuyển nhượng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc như thế nào
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hộ quyền tác giả
Trần Thúy Nhàn
565 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bảo hộ quyền tác giả
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào