Có vi phạm pháp luật không nếu ép vợ phải theo tôn giáo của mình? Nếu có thì bị xử phạt hành chính thế nào?

Em và chồng lấy nhau đến nay đã được gần nửa năm. Trước khi cưới cả hai có thỏa thuận mỗi người được giữ tôn giáo riêng của mình. Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do mà chồng ép buộc em phải bỏ tôn giáo của mình để theo tôn giáo của anh. Cho em hỏi, chồng em là như vậy có vi phạm pháp luật không ạ? Trường hợp này pháp luạt quy định phạt bao nhiêu tiền ạ?

Ép vợ phải theo tôn giáo của mình có vi phạm pháp luật hay không?

Theo Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người như sau:

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 Điều này.

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như sau:

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

Ngoài ra, Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 còn quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật tín ngưỡng tôn giáo như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
...

Pháp luật quy định mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Hành vi ép buộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.

Vậy, việc chồng bạn ép vợ từ bỏ tôn giáo hiện tại để theo tôn giáo của mình là hành vi trái pháp luật.

Có vi phạm pháp luật không nếu ép vợ phải theo tôn giáo của mình? Nếu có thì bị xử phạt hành chính thế nào?

Có vi phạm pháp luật không nếu ép vợ phải theo tôn giáo của mình? Nếu có thì bị xử phạt hành chính thế nào? (Hình từ Internet)

Ép vợ theo tôn giáo của mình bị xử phạt hành chính thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:

1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
a) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng: hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê; đối ngoại;
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng: an ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính;
c) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng, chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen (trừ nguồn gen giống vật nuôi); trồng trọt (trừ phân bón); thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; đăng ký doanh nghiệp; kiểm toán nhà nước;
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; giao thông đường bộ; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội;
đ) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng: đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; chăn nuôi; phân bón; quảng cáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thông hàng hải; hoạt động hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ công trình giao thông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; xuất bản; in; thương mại; hải quan, thủ tục thuế; kinh doanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý vật liệu nổ; điện lực;
e) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng: quản lý giá; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư;
g) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng: sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
h) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thủy lợi; sở hữu trí tuệ; báo chí;
i) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng: xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; kinh doanh bất động sản;
k) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tôn giáo có thể bị phạt tiền đến 30.000.000 đồng. Vậy, hành vi ép vợ phải theo tôn giáo của mình của chồng bạn có thể bị xử phạt hành chính lên đến 30.000.000 đồng.

Ép vợ theo tôn giáo của mình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Theo Điều 164 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Dẫn đến biểu tình;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp luật quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đã bị xử lý kỷ luật;

Hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì có sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác.

Vậy, hành vi ép vợ theo tôn giáo của mình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác.

Trân trọng!

Trần Thúy Nhàn

Tín ngưỡng tôn giáo
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tín ngưỡng tôn giáo
Hỏi đáp Pháp luật
Lễ Phật Đản là ngày nào của dương lịch? Ý nghĩa của ngày Lễ Phật Đản là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đại lễ Phật Đản là ngày gì? Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong tôn giáo tín ngưỡng?
Hỏi đáp pháp luật
Mặc hở hang đi lễ chùa có vi phạm pháp luật?
Hỏi đáp pháp luật
Phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành, những người chuyên hoạt động tôn giáo kể cả những người do tín đồ bầu ra được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xử lý người mạo danh chức sắc, nhà tu hành để hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Hỏi đáp pháp luật
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tín ngưỡng tôn giáo
982 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tín ngưỡng tôn giáo
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào