08:00 | 09/12/2022
Loading...

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào khi lừa bán 'cục thiên thạch' 6000 tỷ?

Cho hỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào khi lừa bán "cục thiên thạch" 6000 tỷ? - Thắc mắc của bạn Hảo (Ninh Bình)

Lừa bán “cục thiên thạch” 6000 tỷ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, ông H lợi dụng “cục thiên thạch” có giá trị 6000 tỷ để lừa ông C đặt cọc 500.000.000 đồng và sau đó bỏ trốn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khung hình phạt dành cho hành vi chiếm đoạt tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên là đi tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Mức hình phạt tù dành cho ông H như thế nào sẽ phụ thuộc vào mức độ hành vi, kết quả của cơ quan điều tra và quyết định thi hành án.

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào khi lừa bán "cục thiên thạch" 6000 tỷ?

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào khi lừa bán "cục thiên thạch" 6000 tỷ? (Hình từ Internet)

Người dưới 16 tuổi lừa bán “cục thiên thạch” 6000 tỷ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Theo Khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Căn cứ Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:
a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Do đó, người dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu như phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo như phân tích ở trên lừa bán “cục thiên thạch” 6000 tỷ để chiếm đoạt tiền đặt cọc 500.000.000 đồng thì sẽ rơi vào khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khung hình phạt rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng). Theo đó, người dưới 16 tuổi lừa bán “cục thiên thạch” 6000 tỷ để chiếm đoạt tiền đặt cọc 500.000.000 đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nào?

Căn cứ Điều 28 Bộ luật hình sự 2015 quy định không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:
1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;
2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;
3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

Trên đây là những loại tội phạm sẽ không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hỏi đáp mới nhất về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hỏi đáp pháp luật
Phải chịu hình phạt như thế nào khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội hướng dẫn cảnh giác thủ đoạn lừa đảo gọi điện báo tin con bị tai nạn?
Hỏi đáp Pháp luật
Mạo danh nhân viên tổng đài lừa đảo chiếm đoạt tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Hỏi đáp pháp luật
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào khi lừa bán 'cục thiên thạch' 6000 tỷ?
Hỏi đáp pháp luật
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khởi tố theo yêu cầu của người bị hại không?
Hỏi đáp pháp luật
Hưởng án treo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hỏi đáp pháp luật
Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140)
Hỏi đáp pháp luật
Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?
Hỏi đáp pháp luật
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên
Hỏi đáp pháp luật
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào