10:22 | 01/12/2022
Loading...

Tài sản thu nhập của vợ công chức có bắt buộc phải kê khai khi công chức có nghĩa vụ kê khai?

Công chức có nghĩa vụ kê khai có phải kê khai tài sản thu nhập của vợ mình luôn không? Công chức mới được bổ nhiệm vào vị trí công tác phải kê khai tài sản thu nhập trong bao nhiêu ngày? Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại khi công chức kê khai không đúng theo mẫu là bao lâu? Xin chào ban biên tập, tôi sắp được bổ nhiệm công chức thì nghe nói tôi phải kê khai tài sản thu nhập theo quy định, vậy cho tôi hỏi tôi có phải kê khai tài sản thu nhập của vợ tôi luôn không hay chỉ cần kê khai phần của tôi? Tôi phải kê khai trong thời hạn bao nhiêu ngày khi được bổ nhiệm? Xin được giải đáp.

1. Công chức có nghĩa vụ kê khai có phải kê khai tài sản thu nhập của vợ mình luôn không?

Căn cứ Điều 33 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Tại Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

1. Cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Như vậy, anh là công chức có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ và của con chưa thành niên theo quy định trên. 

2. Công chức mới được bổ nhiệm vào vị trí công tác phải kê khai tài sản thu nhập trong bao nhiêu ngày?

Theo Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập như sau:

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Theo quy định trên, đối với công chức mới được bổ nhiệm lần đầu giữ vị trí công tác thì phải hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

3. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại khi công chức kê khai không đúng theo mẫu là bao lâu?

Tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai.

2. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.

Như vậy, thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại khi công chức kê khai không đúng theo mẫu là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công chức
Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào về quản lý biên chế?
Hỏi đáp pháp luật
Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về thẩm quyền của ai?
Hỏi đáp pháp luật
Để cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng cần điều kiện và tiêu chuẩn gì?
Hỏi đáp pháp luật
Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng có trình tự thủ tục như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có tiến hành, xếp loại chất lượng đối với công chức đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng trong năm không?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức có được đi làm khi đang bị truy tố cấm đi khỏi nơi cư trú không?
Hỏi đáp pháp luật
Tài sản thu nhập của vợ công chức có bắt buộc phải kê khai khi công chức có nghĩa vụ kê khai?
Hỏi đáp pháp luật
Thời gian chậm nhất để phúc khảo thi vòng 2 công chức bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có quyền lợi như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có chế độ báo cáo như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào