Người lao động nhận tiền từ doanh nghiệp để tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân được hay không?

Mình đang làm ở một công ty có môi trường làm việc cần phải có đồ bảo hộ. Trước đi làm thì mình có được công ty phát tiền để mua các phương tiện bảo vệ mình trong quá trình làm việc. Cho hỏi là công ty làm như vậy có đúng không vì mình không rõ các đồ này như thế nào mà vẫn phát tiền cho mình mua? Xin cảm ơn!

Doanh nghiệp phát tiền cho người lao động tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hay không?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH quy định về nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân như sau:

...
4. Người sử dụng lao động phải lập sổ cấp phát, theo dõi việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và phải có chữ ký của người lao động nhận phương tiện bảo vệ cá nhân theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung mới hoặc thay đổi loại phương tiện bảo vệ cá nhân quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động trước khi quyết định.
6. Người đến thăm quan, học tập thì tùy theo yêu cầu cụ thể, người sử dụng lao động cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết để sử dụng trong thời gian thăm quan, học tập.
7. Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua

Như vậy, công ty phát tiền cho bạn thay vì cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân cho bạn là vi phạm pháp luật.

Người lao động nhận tiền từ doanh nghiệp để tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân được hay không?

Người lao động nhận tiền từ doanh nghiệp để tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân được hay không? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp không trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thì bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 8, khoản 11 Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

8. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trang cấp hoặc trang cấp không đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc có trang cấp nhưng không đạt chất lượng theo quy định; không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi dưỡng bằng hiện vật thấp hơn mức theo quy định; trả tiền thay cho bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
11. Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc người sử dụng lao động trả cho người lao động khoản bồi dưỡng bằng hiện vật được quy thành tiền theo đúng mức quy định đối với hành vi không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi dưỡng bằng hiện vật thấp hơn mức theo quy định cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại quy định tại khoản 8 Điều này.

Theo quy định khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, tùy vào không cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho số lượng bao nhiêu người lao động mà doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân và gấp đôi đối với người sử dụng lao động là tổ chức.

Đồng thời, buộc người sử dụng lao động trả cho người lao động khoản bồi dưỡng bằng hiện vật được quy thành tiền theo đúng mức quy định đối với hành vi không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi dưỡng bằng hiện vật thấp hơn mức theo quy định cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Mức phạt đối với người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp;
b) Không tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố, tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo quy định trên, người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trân trọng!

Tạ Thị Thanh Thảo

Bệnh nghề nghiệp
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bệnh nghề nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là gì? Một năm khám mấy lần?
Hỏi đáp Pháp luật
Bệnh nghề nghiệp là gì? Các bệnh nghề nghiệp thường gặp hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào phải khám phát hiện bệnh nghề nghiệp một năm hai lần?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị bệnh nghề nghiệp gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều tra bệnh nghề nghiệp lần đầu áp dụng trong trường hợp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bệnh nghề nghiệp
682 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bệnh nghề nghiệp
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào