11:00 | 26/11/2022
Loading...

Theo quy định, mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mẫu giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mẫu văn bản đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Mẫu 01/CMCK Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                                                    Fax:

Vốn điều lệ:

Số tài khoản:                                                                tại Ngân hàng:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập số: ....ngày ….do: …..cấp.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán cho chứng khoán do chúng tôi phát hành như sau:

- Tên chứng khoán:

- Loại chứng khoán:[1]

- Mã chứng khoán đề xuất:

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các quy định về cấp mã chứng khoán do VSD ban hành.

 

 

…., ngày... tháng... năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Mẫu 02/CMCK Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mẫu giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU MÃ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                                                    Fax:

Vốn điều lệ:

Số tài khoản:                                                                tại Ngân hàng:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:       ngày                 do:                   cấp.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp thuận cho công ty được đăng ký trước mã chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán:

- Loại chứng khoán:[2]

- Mã chứng khoán đề nghị bảo lưu:

- Lý do bảo lưu mã chứng khoán:

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các quy định về cấp mã chứng khoán do VSD ban hành.

 

 

…., ngày... tháng... năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu văn bản đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Theo Mẫu 03/CMCK Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mẫu văn bản đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TÊN TCPH
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Để chủ động cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ/ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/tín phiếu Kho Bạc/công trái xây dựng Tổ quốc vào tháng/ quý/ năm …., (tên TCPH) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp mã chứng khoán dự kiến cho các trái phiếu/ tín phiếu/ công trái xây dựng Tổ quốc phát hành lần đầu của chúng tôi như sau:

- Kỳ hạn …… (tuần/ năm ...): số mã: ……

- Kỳ hạn …... (tuần/ năm ...): số mã: …..

Sau khi kết thúc tháng/ quý/ năm, chúng tôi sẽ thông báo cho VSD số mã đã sử dụng/số mã chưa sử dụng để VSD biết và xử lý.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Trân trọng! 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trung tâm lưu ký chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

Trung tâm lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Trung tâm lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, việc thực hiện thanh toán lãi và vốn gốc công cụ nợ cho người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, thanh toán tiền mua lại công cụ nợ cho người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về việc sử dụng lại mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã trái phiếu chính quyền địa phương tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Việc cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quy định chung như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mã chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD có quyền và nghĩa vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, mẫu giấy đề nghị cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung tâm lưu ký chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào