09:27 | 10/11/2022
Loading...

Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng?

Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng như thế nào? Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng như thế nào? Văn phòng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm gì trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng? Xin được giải đáp.

1. Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng ban hành kèm Quyết định 3689/QĐ-BQP năm 2022 quy định yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý như sau:

Yêu cầu về cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng như thế nào?

Theo Điều 13 Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng ban hành kèm Quyết định 3689/QĐ-BQP năm 2022 quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính như sau:

1. Chức năng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Quy trình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

a) Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng;

b) Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp nhận, phân loại, đánh giá và chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết;

c) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến hành xử lý phản ánh, kiến nghị và chuyển kết quả giải quyết cho Văn phòng Bộ Quốc phòng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng;

d) Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Văn phòng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm gì trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng?

Tại Điều 14 Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng ban hành kèm Quyết định 3689/QĐ-BQP năm 2022 quy định văn phòng Bộ Quốc phòng như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 5 và Điều 13 của Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

3. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86 sửa đổi, nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai các giải pháp kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh 86, Thanh tra Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ liệu liên quan yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

5. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

6. Theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng, thời gian giải quyết và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.

7. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng theo quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giải quyết thủ tục hành chính

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Giải quyết thủ tục hành chính
Giải quyết thủ tục hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Giải quyết thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giải quyết thủ tục hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào