10:11 | 09/11/2022
Loading...

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng trong trường hợp nào?

Cho hỏi công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng trong trường hợp nào?- Câu hỏi của chú Tài (Nam Định)

Trường hợp công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng gồm những gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

- Báo cáo thường niên;

- Báo cáo tình hình quản trị công ty;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng trong trường hợp nào?

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Khi không đáp ứng điều kiện thành quỹ đại chúng thì xử lý vốn góp của nhà đầu tư thế nào?

Căn cứ Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng như sau:

- Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

- Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu mọi chi phí và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc huy động vốn.

Như vậy, trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng điều kiện để thành lập thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

Công ty đại chúng họp bao lâu một lần Hội đồng quản trị?

Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty đại chúng bảo đảm tuân thủ các quy định sau đây:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

- Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty đại chúng phải tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị ít nhất mỗi quý 01 lần.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công bố thông tin định kỳ

Phan Hồng Công Minh

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin định kỳ
Hỏi đáp mới nhất về Công bố thông tin định kỳ
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng trong trường hợp nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công bố thông tin định kỳ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào