09:59 | 27/10/2022
Loading...

Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?

Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Xử lý vi phạm đối với việc chọn, cử đối tượng đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Xử lý đối với trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Căn cứ Điều 41 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ như sau:

1. Các trường hợp có bằng chứng phát hiện người được cấp chứng chỉ bồi dưỡng có hành vi gian lận trong thi cử, hồ sơ cấp chứng chỉ hoặc sử dụng chứng chỉ vào mục đích không đúng quy định thì có thể bị thu hồi; đơn vị cấp chứng chỉ có trách nhiệm thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Người được cấp chứng chỉ và đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ, đào tạo, bồi dưỡng nếu có vi phạm quy định về cấp chứng chỉ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các trường hợp có bằng chứng phát hiện người được cấp chứng chỉ bồi dưỡng có hành vi gian lận trong thi cử, hồ sơ cấp chứng chỉ hoặc sử dụng chứng chỉ vào mục đích không đúng quy định thì có thể bị thu hồi; đơn vị cấp chứng chỉ có trách nhiệm thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?

Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước? (Hình từ Internet)

Xử lý vi phạm đối với việc chọn, cử đối tượng đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo Điều 42 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định xử lý vi phạm đối với việc chọn, cử đối tượng đi học như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị có công chức, viên chức được cử đi học nếu vi phạm trong việc chọn, cử đối tượng đi học, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
2. Công chức, viên chức được cử đi học nếu không hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng và các quy định có liên quan, căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
3. Công chức, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng thời gian trở về làm việc tại Kiểm toán nhà nước chưa đủ thời gian tối thiểu quy định tại Khoản 5, Điều 26 của Quy chế này thì phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
4. Đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nếu vi phạm pháp luật của nước sở tại hoặc về nước không đúng thời hạn (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép) và không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 35 của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Như vậy, thủ trưởng các đơn vị có công chức, viên chức được cử đi học nếu vi phạm trong việc chọn, cử đối tượng đi học, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Xử lý đối với trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tại Điều 43 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định xử lý đối với trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do lỗi chủ quan của cá nhân gây ra mà không hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đúng thời hạn đã quy định được xác định là công chức, viên chức chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian được cử đi đào tạo.
2. Công chức, viên chức hết thời gian học tập theo Quyết định cử đi học, đã làm thủ tục xin gia hạn đào tạo, bồi dưỡng và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho gia hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành khóa học được xác định là công chức, viên chức chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian được gia hạn đào tạo, bồi dưỡng.
3. Công chức, viên chức hết thời gian học tập theo Quyết định cử đi học nhưng chưa hoàn thành khóa học, đã làm thủ tục xin gia hạn đào tạo, bồi dưỡng và không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho gia hạn được xác định là công chức, viên chức chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
4. Công chức, viên chức hết thời gian học tập theo Quyết định nhưng chưa hoàn thành khóa học và không làm các thủ tục xin gia hạn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điểm d, Khoản 5. Điều 35 của Quy chế này thực hiện xử lý như sau:
a) Công chức, viên chức phải trở về cơ quan công tác và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị quản lý và Vụ Tổ chức cán bộ về nguyên nhân không hoàn thành khóa học, tình hình, kết quả học tập và chấp hành các quy định của cơ sở đào tạo. Tùy theo tình hình thực tế sẽ xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.
b) Trường hợp hết thời hạn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn nhưng công chức, viên chức không trở về cơ quan công tác được xác định là công chức, viên chức tự ý nghỉ làm việc không lý do và công chức, viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước

Phan Hồng Công Minh

Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình lập và gửi báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm các bước nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Giảng viên của Kiểm toán nhà nước phải có kinh nghiệm thực tiễn công tác trong Ngành bao nhiêu năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước phải đáp ứng điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ mở hồ sơ đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước gồm những ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước gồm những ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là người kiểm tra kết quả kiểm toán nhà nước sau khi thụ lý khiếu nại?
Hỏi đáp Pháp luật
Có những hình thức khiếu nại nào trong hoạt động kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định khiếu nại, kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước mới nhất năm 2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào