10:16 | 26/10/2022
Loading...

Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế là gì?

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế được quy định như thế nào? Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố ra sao? Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức Đảng như thế nào? Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế được quy định như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế như sau:

1. Đối với Bộ Y tế

a) Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế. Tham dự đầy đủ các cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do Bộ Y tế và các cơ quan thuộc Bộ Y tế triệu tập.

b) Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ Y tế hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

c) Các kiến nghị của Sở Y tế với Bộ Y tế có liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của Thành phố, Giám đốc Sở Y tế phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố trước khi báo cáo.

2. Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố ra sao?

Tại Khoản 2 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

2. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo, thông tin và cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành.

b) Sở Y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình và kết quả tổ chức hoạt động của ngành, dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các lĩnh vực mà Sở được phân công phụ trách.

c) Giám đốc Sở Y tế báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Sở. Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở mà Sở Y tế và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện còn ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở Y tế phải báo cáo đầy đủ các ý kiến đóng góp cùng với kiến nghị của Sở để Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức Đảng như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức Đảng như sau:

3. Đối với các tổ chức Đảng

Sở Y tế phối hợp với các Ban của Thành ủy và Đảng ủy Sở Y tế để tiếp nhận những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy Sở Y tế, tham khảo ý kiến của các Ban Đảng của Thành ủy và Đảng ủy Sở Y tế khi thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tổ chức Đảng

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tổ chức Đảng
Tổ chức Đảng
Hỏi đáp mới nhất về Tổ chức Đảng
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức Đảng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào