10:07 | 18/10/2022
Loading...

Toà án nhân dân tối cao có lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như thế nào?

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao gồm gì? Tổ chức của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy của Tòa án nhân dân tối cao như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy của Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?  Mong nhận được sự hỗ trợ!

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao gồm gì?

Căn cứ Điều 6 Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 53/QĐ-TANDTC năm 2022 quy định về lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nòng cốt trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, gồm:
1. Ban Chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy).
2. Đội Phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao và tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trụ sở riêng.

Theo đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nòng cốt trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, gồm:

- Ban Chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy)

- Đội Phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao và tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trụ sở riêng

pccc

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao gồm gì? (Hình từ Internet)

Tổ chức của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy của Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 6 Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 53/QĐ-TANDTC năm 2022 quy định về tổ chức của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
a) Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và các thành viên.
b) Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và pháp luật về toàn bộ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao

Theo đó, ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và các thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy của Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 6 Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Toà án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 53/QĐ-TANDTC năm 2022 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy như sau:

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy:
a) Giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành nội quy, quy định về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao theo quy định.
b) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và chỉ đạo Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
c) Chỉ đạo Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan Tòa án nhân dân tối cao xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, phương án cứu hộ, cứu nạn.
d) Tổ chức tham gia các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
d) Chỉ đạo Đội phòng và cháy chữa cháy cơ quan Tòa án nhân dân tối cao quản lý các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
đ) Chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao.
e) Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao.
g) Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
h) Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
i) Chỉ đạo Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở dự trù kinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở cơ quan Tòa án nhân dân tối cao.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao và theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ huy giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành nội quy, quy định về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao theo quy định.

Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng cháy chữa cháy

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào