10:37 | 15/10/2022
Loading...

Những nội dụng nào sẽ có trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP bao gồm những nội dung nào? Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP? Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP?  Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

1. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP bao gồm những nội dung nào? 

Tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây:

a) Phần công việc đã thực hiện, bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện;

b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu;

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do;

d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này;

đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

2. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP? 

Theo Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 31 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, như sau:

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến nhận xét căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan về các nội dung sau đây:

- Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Sự phù hợp trong việc phân chia dự án thành các gói thầu;

- Sự tuân thủ hoặc phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu, pháp luật khác có liên quan cũng như yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác (nếu có) đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Sự phù hợp của tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) so với tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt;

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu;

- Các nội dung cần thiết khác.

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP? 

Căn cứ Khoản 5 Điều 31 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, theo đó:

a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Văn bản

Nguyễn Minh Tài

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào