09:45 | 27/09/2022
Loading...

Có phải thông báo cho cơ quan nhà nước khi tổ chức chơi hụi, họ hay không?

Chào anh/chị, em có dự định sẽ tổ chức dậy hụi, họ, em muốn hỏi là khi tổ chức chơi hụi thì có phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ạ?

Tổ chức chơi hụi, họ có cần thông báo cho cơ quan nhà nước hay không?

Căn cứ Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về thông báo về việc tổ chức dây họ như sau:

Thông báo về việc tổ chức dây họ
1. Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;
b) Tổ chức từ hai dây họ trở lên.
2. Nội dung văn bản thông báo:
a) Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ;
b) Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;
c) Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;
d) Tổng số thành viên.
3. Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.
4. Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu bạn tổ chức dây hụi, họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức hai dây hụi, họ thì mới phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên dây hụi, họ như thế nào?

Tại Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về quyền của thành viên dây hụi, họ như sau:

- Thành viên trong họ không có lãi có các quyền sau đây:

+) Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;

+) Lĩnh họ;

+) Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;

+) Yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ;

+) Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

+) Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

+) Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định này;

+) Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định này;

+) Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này trong trường hợp chủ họ không thực hiện;

+) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

- Thành viên trong họ có lãi có các quyền sau đây:

+) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

+) Đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này;

+) Được lĩnh họ trước các thành viên khác nếu đưa ra mức lãi cao nhất tại kỳ mở họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

+) Hưởng lãi từ thành viên lĩnh họ.

- Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các quyền sau đây:

+) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;

+) Thỏa thuận về mức hưởng hoa hồng của chủ họ.

Tại Điều 16 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thành viên dây hụi, họ như sau:

- Thành viên trong họ không có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

+) Góp phần họ theo thoả thuận;

+) Thông báo về nơi cư trú mới trong trường hợp có thay đổi cho những người tham gia dây họ;

+) Tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ trong trường hợp đã lĩnh họ trước thành viên khác;

+) Các nghĩa vụ của thành viên trong việc thực hiện quy định tại Điều 10 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định này;

+) Trong trường hợp không có chủ họ thì thành viên được giao lập và giữ sổ họ có các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 5 và khoản 6 Điều 18 của Nghị định này.

- Thành viên trong họ có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

+) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

+) Trả lãi cho các thành viên chưa lĩnh họ khi được lĩnh họ.

- Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các nghĩa vụ sau đây:

+) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;

+) Trả khoản hoa hồng cho chủ họ khi lĩnh họ theo thỏa thuận.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ chức dây họ

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tổ chức dây họ
Tổ chức dây họ
Hỏi đáp mới nhất về Tổ chức dây họ
Hỏi đáp pháp luật
Có phải thông báo cho cơ quan nhà nước khi tổ chức chơi hụi, họ hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức dây họ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào