15:21 | 23/09/2022
Loading...

Có phạm tội hiếp dâm khi hiếp dâm không thành không?

Hiếp dâm không thành thì có phạm tội hiếp dâm không? Trẻ 16 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Hiếp dâm được nạn nhân làm bãi nại có phải đi tù?

Hiếp dâm không thành thì có phạm tội hiếp dâm không?

Tại Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về tội hiếp dâm như sau:

Tội hiếp dâm
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
c) Nhiều người hiếp một người;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Đối với 02 người trở lên;
e) Có tính chất loạn luân;
g) Làm nạn nhân có thai;
h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
i) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tội hiếp dâm được xem là tội phạm có cấu thành hình thức. Do đó, theo như quy định trên có nhắc đến thì người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân là đã hình thành tội phạm. Ở tội này không bắt buộc người phạm tội phải thực hiện xong hành vi giao cấu thì mới bị quy kết. Do vậy, với trường hợp bạn nhắc đến lão hàng xóm đã thực hiện hành vi nhưng bị người nhà phát hiện ngăn cản kịp thời, trường hợp này đã đủ để cấu thành tội hiếp dâm dù hành vi chưa thực hiện.

Hiếp dâm không thành thì có phạm tội hiếp dâm không? (Hình từ Internet)

Trẻ 16 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Theo Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

...
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Có tổ chức;
b) Nhiều người hiếp một người;
c) Đối với người dưới 10 tuổi;
d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
..."

Tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này."

Tại Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

Phân loại tội phạm
1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:
...
c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình."

Theo quy định trên thì người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như phân tích thì tội phạm rất nghiêm trọng thì mức cao nhất của khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù.

Theo quy định thì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung hình phạt tại Khoản 3 bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (đặc biệt nghiêm trọng). Do đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bên cạnh đó, Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Kết luận: Theo như bạn trình bày là người này sinh ngày 27/7/2005 thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi vào ngày 31/5/2022. Do đó, trường hợp này người chưa đủ 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự như phân tích ở trên.

Hiếp dâm được nạn nhân làm bãi nại có phải đi tù?

Tại Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội hiếp dâm như sau:

Tội hiếp dâm
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
c) Nhiều người hiếp một người;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Đối với 02 người trở lên;
e) Có tính chất loạn luân;
g) Làm nạn nhân có thai;
h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
i) Tái phạm nguy hiểm.
...

Theo như bạn trình bày thì chú bạn có hành vi hiếp dâm người hàng xóm, theo đó chú bạn có thể bị truy tố theo lhoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015. Khung hình phạt cho hành vi tại khoản 1 là từ 02 năm đến 07 năm tù.

Tuy nhiên, theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại:

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại
1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.
2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức."

Trường hợp chú bạn bị khởi tố theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 đây thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Theo đó, bị hại có yêu cầu rút khởi tố thì vụ án sẽ được đình chỉ.

Do đó, bị hại yêu cầu được bồi thường 70 triệu đồng sẽ rút đơn khởi tố, khi đó Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát sẽ đình chỉ vụ án và chú của bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không bị đi tù.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tội hiếp dâm

Vũ Thiên Ân

Tội hiếp dâm
Hỏi đáp mới nhất về Tội hiếp dâm
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội xâm hại tình dục được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào chưa giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tội hiếp dâm có tổ chức như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quan hệ (tự nguyện) với con gái dưới bao nhiêu tuổi thì bị đi tù?
Hỏi đáp Pháp luật
Quan hệ tự nguyện cùng bạn gái 17 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự? Cưỡng ép bạn gái 17 tuổi quan hệ thì cấu thành phạm tội gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hình phạt cao nhất của tội hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự hiện hành là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Có phạm tội hiếp dâm khi hiếp dâm không thành không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm khi nạn nhân có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Cha chồng hiếp dâm con dâu có được xem là có tính chất loạn luân hay không? Cha chồng hiếp dâm con dâu có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?
Hỏi đáp pháp luật
Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm có tính chất loạn luân khi con ruột hiếp dâm con nuôi?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tội hiếp dâm có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào