13:25 | 10/09/2022
Loading...

Làm Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh cần phải có thời gian công tác bao nhiêu lâu?

Phải có thời gian công tác bao nhiêu lâu mới được làm Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh?  Nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bao gồm gì? Xin chào ban biên tập, tôi hiện tại đang học Công an, tôi có nghe nói về chức danh Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của tỉnh thì để làm chức danh này cần phải công tác bao nhiêu lâu mới đủ điều kiện? Xin được giải đáp. 

1. Phải có thời gian công tác bao nhiêu lâu mới được làm Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh? 

Căn cứ Điều 4 Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ kiểm tra như sau:

1. Cán bộ kiểm tra thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đại học trở lên khác trong nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội hoặc đại học trở lên nhóm ngành kỹ thuật và đã qua bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an nhân dân;

b) Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 05 năm;

c) Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu.

2. Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh) ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này còn phải bảo đảm tiêu chuẩn sau:

a) Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 03 năm;

b) Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu.

3. Cán bộ kiểm tra thuộc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) phải bảo đảm tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trung cấp trở lên khác trong nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội hoặc trung cấp trở lên nhóm ngành kỹ thuật và đã qua bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an nhân dân;

b) Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 01 năm;

c) Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu.

4. Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và phải được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Như vậy, để làm Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy tỉnh phải có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 03 năm. Ngoài ra, anh/chị cũng cần các tiêu chuẩn được quy định ở trên.

2. Nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy bao gồm gì?

Theo Điều 5 Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra như sau:

1. Cán bộ kiểm tra có nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu lãnh đạo trực tiếp tổ chức công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản phục vụ quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn, cơ sở được phân công quản lý;

b) Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

d) Tham gia kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục quy định; theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nguy cơ mất an toàn, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

e) Thực hiện kiểm tra điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo trình tự, thủ tục quy định;

g) Tham mưu việc cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật;

h) Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở;

i) Nắm tình hình, phối hợp hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại địa bàn, cơ sở được phân công quản lý; tham gia điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công;

1) Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy, tạm đình chỉ, tham mưu đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Cán bộ kiểm tra thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, k và điểm 1 khoản 1 Điều này.

3. Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cán bộ kiểm tra thuộc Công an cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h, i, k và điểm 1 khoản 1 Điều này.

Theo đó, Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ được quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công tác

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công tác
Công tác
Hỏi đáp mới nhất về Công tác
Hỏi đáp pháp luật
Có được từ chối đi công tác xa đối với người lao động nữ không?
Hỏi đáp pháp luật
Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát?
Hỏi đáp pháp luật
Tình hình triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mẫu báo cáo ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lãnh đạo công tác tổ chức và công tác kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công tác tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng có bài soạn giảng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Làm Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh cần phải có thời gian công tác bao nhiêu lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Cán bộ có được nhận trợ cấp khi công tác lần đầu tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung chi của Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng bao gồm?
Hỏi đáp pháp luật
Có bị xử lý kỷ luật không khi viên chức không đi công tác theo sự phân công?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công tác có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào