11:13 | 13/08/2022
Loading...

Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng?

Chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng cần những điều kiện nào? Trình tự đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng? Tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có trách nhiệm gì?

Chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng cần những điều kiện nào? 

Theo quy định hiện hành thì để chào bán trái phiếu có đảm bảo ra công chúng phải đáp ứng điều kiện nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 23 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng như sau:

1. Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này.

Cụ thể: 

- Các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019.

- Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau:

+ Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc

+ Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

2. Được bảo đảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng một hoặc một số phương thức sau:

+ Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Bảo đảm bằng tài sân của tổ chức phát hành, tài sản của bên thứ ba. Tài sản bảo đảm phải được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký, xử lý theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Có Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Trình tự đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng

Cho tôi hỏi theo quy định mới về lĩnh vực chứng khoán mới được ban hành thì trình tự đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Luật Chứng khoán 2019 quy định trình tự đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là 60 ngày trong các trường hợp sau đây:

+ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

+ Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 26 của Luật này.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Khi những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được khắc phục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản thông báo hủy đình chỉ và chứng khoán được tiếp tục chào bán.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo hủy đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy đình chỉ theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật này.

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có trách nhiệm gì?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 23 Luật Chứng khoán 2019 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

- Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

- Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trái phiếu

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trái phiếu
Trái phiếu
Hỏi đáp mới nhất về Trái phiếu
Hỏi đáp pháp luật
Chế độ báo cáo của thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có những hình thức kỷ luật nào đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ?
Hỏi đáp pháp luật
Trái phiếu Chính phủ niêm yết gồm có những loại nào?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định của pháp luật thì để chào bán trái phiếu ra công chúng cần những điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện của tổ chức tài chính quốc tế chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Trái phiếu Chính phủ được niêm yết tại đâu?
Hỏi đáp pháp luật
Việc niêm yết đối với trái phiếu Chính phủ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ đăng ký niêm yết của trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc niêm yết đối với trái phiếu của chính quyền địa phương được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc niêm yết trái phiếu của các ngân hàng chính sách mà Chính phủ bảo lãnh được quy định như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trái phiếu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào