16:55 | 04/06/2022
Loading...

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030 như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030 như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Công an trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030 như nào?

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2022 quy định như sau:

3. Bộ Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan, tổng hợp cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030

Theo Khoản 4 Điều 2 Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2022 quy định như sau:

4. Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và chính quyền địa phương ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng; chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng ở khu vực biên giới, diện tích rừng được giao cho các đơn vị quân đội quản lý; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản qua biên giới.

- Chủ trì chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Trách nhiệm của Bộ Công an trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030

Tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2022 quy định như sau:

5. Bộ Công an

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương cùng lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tiến hành truy quét, ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị có liên quan cùng với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức đào tạo tập huấn, huấn luyện kỹ năng chữa cháy rừng cho kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng; huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ theo quy định.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030

Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2022 quy định như sau:

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cân đối, bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

-Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; định kỳ sơ kết, đánh giá hàng năm, 5 năm kết quả thực hiện, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trân trọng!

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào