15:01 | 27/01/2022
Loading...

Mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng như nào?

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Mẫu 3 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Về tình trạng sức khỏe người phải chấp hành quyết định đưa vào(1)………….. *

Hôm nay, vào hồi.... giờ…… ngày….. tháng.... năm……. tại(2)………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao

1. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

2. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

Bên nhận

1. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

2. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

Cán bộ y tế, người chứng kiến

………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của người có quyết định đưa vào……………………………. có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/………..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ……./……../………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………. 

Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………………………………………

Đã có Quyết định đưa vào (1)…………………… số QĐ-TA ………. ngày …./…../…… của TAND…………………………………………………………

Vào(1) ………………………ngày ….../…../……; Thời hạn: …………. tháng.

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi ……………. giờ ……………………….ngày …. tháng …..năm ……, đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây (kèm theo Biên bản giao nhận ngày .../.../...).

 

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CÁN BỘ Y TẾ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 


Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu:….., hồ sơ……..

 

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản về tình trạng sức khỏe của người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(2) Ghi địa điểm lập biên bản.

Mẫu biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Tại Mẫu 4 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Giao, nhận(1)……………………………..………….. *

Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày …..tháng …..năm ……. tại(2) ……………………………………

Bên giao

Ông (bà):………………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………………………………….

Giấy CMCA số:…………………….. cấp ngày …./…../ ……… cơ quan cấp: ……………………..

Giấy giới thiệu số:……………….. …ngày …../……/…….. của ………………………………

Bên nhận

Ông (bà):………………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………………………………….

Giấy CMCA số:…………………….. cấp ngày …./…../……… cơ quan cấp: ……………………..

Tiến hành lập biên bản giao, nhận(1) …………………………………. có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……./……..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:…………………., ngày cấp: …....../…….../………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Hành vi vi phạm pháp luật: ……………………………………………………………………………..

Đã có Quyết định đưa vào(3) …………………………… số ………/QĐ-TA …….. ngày ..../..../…. của TAND …………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe của đối tượng khi bàn giao: …………………………………………………….

Lý do giao, nhận: ………………………………………………………………………………………….

Kèm theo biên bản này gồm: ……………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi……. giờ……. ngày……. tháng…… năm………, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

 

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 


Nơi nhận:
- ……..;
- Lưu:….., hồ sơ…….

 

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung buổi làm việc giao, nhận học sinh, trại viên, quy định tại Điều 14 (nếu là học sinh), Điều 28 (nếu là trại viên) Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi “học sinh” hoặc” trại viên”.

(2) Ghi địa điểm lập biên bản.

(3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào