10:42 | 10/12/2022
Loading...

Thủ tục đăng ký hộ khẩu tại Thành phố trực thuộc trung ương

Liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu (thường trú). Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục đăng ký hộ khẩu tại các Thành phố trực thuộc trung ương thì được quy định ra sao? Tôi rất mong nhận được tư vấn trên. 

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND;

Thông tư 85/2019/TT-BTC;

Luật cư trú 2020;

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND;

Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND.

2. Điều kiện: 

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

- Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

3. Trừ trường hợp quy định nêu trên, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Lưu ý: Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. Và phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

3. Hồ sơ:

- Bản khai nhân khẩu;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định;

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

- Các giấy tờ khác theo quy định: 

Trường hợp công dân sở hữu nhà tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Trường hợp về ở với người thân

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

4. Phương thức nộp: Trực tiếp.

5. Cơ quan giải quyết: Công an cấp quận, huyện.

6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Lệ phí:

- Mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay được quy định tại Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND:

+ 10.000 tại Quận và 5.000 đối với Huyện (Nếu đã có sổ hộ khẩu)

+ 25.000 tại Quận và 13.000 tại Huyện (Nếu chưa có sổ hộ khẩu)

- Mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay được quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND được sửa đổi bởi Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND:

+ 10.000 tại Quận và 5.000 đối với Huyện (Nếu đã có sổ hộ khẩu)

+ 25.000 tại Quận và 13.000 tại Huyện (Nếu chưa có sổ hộ khẩu).

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn. 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thành phố trực thuộc trung ương

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Thành phố trực thuộc trung ương
Thành phố trực thuộc trung ương
Hỏi đáp mới nhất về Thành phố trực thuộc trung ương
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Chánh Toà Toà án nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Phó Chánh Toà Toà án nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Hỏi đáp pháp luật
Mức phụ cấp của Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh) từ ngày 01/7/2019
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thành phố trực thuộc trung ương có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào