Vi phạm khi ký hợp đồng thử việc, có thể yêu cầu bồi thường?

Tôi có trình độ đại học, làm việc tại một cơ quan hành chính sự nghiệp. Khi mới vào, cơ quan cho tôi ký hợp đồng thời hạn 3,5 tháng, hưởng mức lương 85%. Sau khi hết hạn hợp đồng, tôi được ký tiếp hợp đồng 8,5 tháng mức lương 85% và hưởng phụ cấp nghề 15%. Sau khi hết hạn hợp đồng, đơn vị cho tôi nghỉ việc với lý do hết hạn hợp đồng. Vậy hợp đồng thời hạn 3,5 tháng mức lương 85% là đúng hay sai? Sau khi hết hạn ký tiếp hợp đồng 8,5 tháng mức lương 85% và hưởng phụ cấp nghề 15% là đúng hay sai? Tôi có thể yêu cầu đơn vị bồi thường cho mình được không? (tuky26@...)

- Điều 15 nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 121/2006/NĐ-CP) về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định như sau:

1. Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:

a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên chức quy định tại Điều 19 Nghị định 116/2003/NĐ-CP. Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 116/2003/NĐ-CP và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn;

2. Áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp: hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng trong thời gian thử việc;

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 116/2003/NĐ-CP thì người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện chế độ thử việc, trừ những người đã làm việc ở các cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng chuyên môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu được quy định như sau:

a) Đối với viên chức loại A (là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục đại học trở lên): thời gian thử việc là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng);

b) Đối với viên chức loại B (là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục nghề nghiệp): thời gian thử việc là 6 tháng;

c) Đối với viên chức loại C (là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ dưới giáo dục nghề nghiệp): thời gian thử việc là 3 tháng.

Điều 22 Nghị định 116/2003/NĐ-CP cũng quy định:

1. Khi hết thời gian thử việc, người thử việc phải làm bản báo cáo kết quả thử việc; người hướng dẫn thử việc phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người thử việc và báo cáo người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.

2. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả công việc của người thử việc. Nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

Điều 24 Nghị định 116/2003/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:

a) Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;

b) Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì được đơn vị sự nghiệp sử dụng viên chức trợ cấp 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về nơi thường trú.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 116/2003/NĐ-CP thì trong thời gian thử việc, người tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng.

Việc cơ quan bạn ký hợp đồng làm việc lần đầu với bạn thời hạn 3,5 tháng, sau đó ký tiếp hợp đồng thời hạn 8,5 tháng và sau khi hết hạn hợp đồng này, cơ quan cho bạn nghỉ việc với lý do hết hạn hợp đồng là chưa đúng với các quy định pháp luật nêu trên.

Trường hợp của bạn, đơn vị phải ký hợp đồng làm việc lần đầu với bạn trong thời gian thử việc là 12 tháng. Khi hết thời gian thử việc, nếu đạt yêu cầu thì phải ký tiếp hợp đồng làm việc với bạn và quyết định bổ nhiệm bạn vào ngạch viên chức, còn nếu không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bạn và phải trợ cấp cho bạn 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về nơi thường trú.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn kiến nghị với thủ trưởng đơn vị về kết quả thử việc của bạn đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu. Nếu đơn vị cho rằng bạn không đạt yêu cầu sau khi thử việc và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bạn thì đơn vị phải trợ cấp cho bạn 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về nơi thường trú.

Về mức lương, trong thời gian thử việc, bạn chỉ được hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng.

 

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Thư Viện Pháp Luật
0 lượt xem
Hỏi đáp pháp luật mới nhất
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào