Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 865/TCHQ-KTTT về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 865/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 865/TCHQ-KTTT
V/v: miễn truy thu thuế NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng
(Số 128 Ông Ích Khiêm – thành phố Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 872/V-CT ngày 8/11/2004 của Công ty Cơ khí ô tô thiết bị điện Đà Nẵng về việc đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/1993/NĐ-CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng giá tính thuế hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua, bán ngoại thương. Thực tế các lô hàng nhập khẩu của Công ty không thực hiện thanh toán 100% trị giá lô hàng qua Ngân hàng Nhà nước thương mại, mà thanh toán theo phương thức giao xe hoàn chỉnh cho đại diện của Công ty ASIA TRADE tại Việt Nam nên không đủ điều kiện tính thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng, phải tính theo giá tối thiểu. Do vậy, Công ty Cơ khí ô tô thiết bị điện Đà Nẵng phải nộp đủ số thuế truy thu này vào Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp số tiền truy thu thuế nhập khẩu ảnh hưởng tài chính của Công ty thì Công ty có thể đăng ký và cam kết thời hạn nộp thuế với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Trường hợp được Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chấp nhận thì thực hiện nộp thuế truy thu theo thời hạn đã đăng ký.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ. Tp. Đà Nẵng (để đôn đốc thực hiện)
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP- Vụ KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 865/TCHQ-KTTT về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116