Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương

Số hiệu: 08/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 23/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08/2002/TT/BTC NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế quy định tại Điều Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ quy định tại Điều 59 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam;
Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh và để từng bước chuẩn bị cho việc thực hiện các cam kết Quốc tế về trị giá tính thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG:

1- Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng mua bán ngoại thương là hàng hoá của các tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, trừ các đối tượng nêu tại Mục 2 Phần I Thông tư này.

2- Các trường hợp không áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng mua bán ngoại thương:

2.1- Hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục các mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế (trừ các mặt hàng nhập khẩu nhà nước quản lý giá đã được đề cập tại Mục 2, Phần III Thông tư này) có giá ghi trên hợp đồng thấp hơn giá ghi tại Bảng giá tối thiểu do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính thuế nhập khẩu là giá ghi tại Bảng giá tối thiểu.

2.2- Hàng nhập khẩu không thuộc Danh mục các mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhưng không đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương; Hàng nhập khẩu theo các phương thức khác không thông qua hợp đồng mua bán (hàng nhập khẩu phi mậu dịch, hàng nhập khẩu của cư dân biên giới,....), không thanh toán qua Ngân hàng (hàng đổi hàng, hàng trả công...) thì giá tính thuế nhập khẩu là giá do Tổng cục Hải quan quy định phù hợp với nguyên tắc định giá tính thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3- Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

- Giá thực tế phải thanh toán: là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán về hàng hoá nhập khẩu.

- Giá kiểm tra: là mức giá được xác định trên cơ sở giá nhập khẩu thực tế của hàng hoá do Tổng cục Hải quan quy định để làm căn cứ kiểm tra giá nhập khẩu, được sử dụng thống nhất ở tất cả các cửa khẩu.

- Điều kiện giao dịch bình thường: là điều kiện mà thông qua đó giá hàng hoá được đàm phán theo cách thức phù hợp với thông lệ định giá trên thị trường, giữa người mua và người bán không dành cho nhau bất cứ một ưu đãi đặc biệt nào.

II- XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU:

Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua của khách hàng tại cửa khẩu nhập bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) theo hợp đồng mua hàng phù hợp với các chứng từ khác có liên quan đến việc mua hàng. Giá mua tại cửa khẩu nhập là tổng số tiền mà người mua thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán về hàng hoá nhập khẩu (giá thực tế phải thanh toán)

1- Trường hợp trong giá mua hàng nhập khẩu chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) thì các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải xuất trình các chứng từ hoặc hoá đơn hợp lệ về các chi phí kể trên với Cơ quan Hải quan để xác định giá tính thuế nhập khẩu. Nếu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu không xuất trình được các chứng từ để xác định chi phí vận tải và phí bảo hiểm, thì Cơ quan Hải quan tính chi phí vận tải và phí bảo hiểm theo hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Hải quan.

2- Trường hợp mua bán theo phương thức trả tiền chậm: giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu không bao gồm khoản lãi suất trả chậm, nếu đủ các điều kiện sau:

- Khoản lãi suất trả chậm này được thể hiện tại Hợp đồng mua bán hàng hoá;

- Giá ghi trong hoá đơn thương mại (invoice) phù hợp với giá thực tế phải thanh toán của hàng nhập khẩu không bao gồm khoản lãi suất trả chậm.

- Khoản lãi suất trả chậm chỉ liên quan đến chính lô hàng nhập khẩu đang xác định giá, không liên quan tới các lô hàng khác.

Khoản lãi suất được khấu trừ khỏi giá tính thuế nhập khẩu tối đa không được vượt quá mức lãi suất trần về cho vay ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố đối với khoản vay trong nước.

3- Trường hợp người bán giảm giá cho người mua hàng: giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu được trừ khoản giảm giá, nếu đủ các điều kiện sau:

- Việc thoả thuận giảm giá phải được thực hiện bằng văn bản trước khi bên bán hoàn thành thủ tục gửi hàng cho bên mua, phải ghi rõ nguyên nhân của việc giảm giá đó.

- Giá ghi trong hoá đơn thương mại (invoice.) phù hợp với mức giá đã được giảm theo thoả thuận;

- Giá thực tế phải thanh toán phù hợp với mức giá đã được giảm;

- Việc giảm giá được thực hiện cho chính lô hàng nhập khẩu đó, không liên quan tới các lô hàng khác.

Khoản giảm giá được khấu trừ khỏi giá tính thuế nhập khẩu tối đa không vượt quá 10% trên tổng trị giá của loại hàng hoá đó ghi trên hợp đồng.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục các mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu, mà có giá thực tế phải thanh toán, sau khi đã khấu trừ khoản giảm giá thấp hơn giá ghi trong Bảng giá tính thuế tối thiểu do Bộ Tài chính ban hành thì áp dụng theo Bảng giá tối thiểu.

III- ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG:

1- Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương phải có đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện (1): Hợp đồng mua bán ngoại thương phải bằng văn bản, có đầy đủ nội dung chủ yếu của một bản hợp đồng theo quy định tại Điều 50 Luật Thương mại được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997, trong đó một số nội dung chủ yếu được quy định cụ thể như sau:

+ Tên hàng: là tên thương mại thông thường;

+ Lượng;

+ Giá cả;

+ Phương thức thanh toán: trong hợp đồng mua bán phải thể hiện rõ việc thanh toán 100% giá trị lô hàng nhập khẩu được thực hiện qua Ngân hàng thương mại bằng một loại đồng tiền được hai bên thỏa thuận theo đúng các phương thức thanh toán Quốc tế như: L/C, TTR, T/T, D/A, D/P.

Các hình thức: điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử khác được in ra giấy cũng được coi là hình thức văn bản.

Chào hàng và chấp nhận chào hàng bằng các hình thức văn bản có hiệu lực như một hợp đồng thương mại nếu có đủ các nội dung chủ yếu theo quy định trên đây cũng được coi như hợp đồng mua bán ngoại thương.

Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương đã ký kết thì phải được thực hiện theo trình tự và thủ tục phù hợp với từng loại hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được kết thúc trước khi bên bán hoàn thành thủ tục gửi hàng cho bên mua.

- Điều kiện (2): Thực hiện thanh toán 100% trị giá lô hàng nhập khẩu qua Ngân hàng thương mại bằng một loại đồng tiền được hai bên thỏa thuận theo đúng các phương thức thanh toán Quốc tế như L/C, TTR, T/T, D/A, D/P.

Trường hợp đã thực hiện thanh toán qua Ngân hàng giá trị lô hàng nhập khẩu trước khi nhận hàng thì phải xuất trình chứng từ thanh toán với Cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Nếu việc thanh toán được thực hiện sau khi nhận hàng thì trên hợp đồng mua bán phải thể hiện rõ thời hạn thanh toán.

- Điều kiện (3): Doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Khi làm thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp (một lần) cho cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) Bản sao Bản đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có ý kiến chấp nhận của cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

2- Các trường hợp đặc biệt:

2.1- Đối với hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam) thì tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hoá đơn hàng hoá nhập khẩu nếu giá ghi trên hoá đơn là giá mua thực tế phải thanh toán, bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I).

2.2 - Đối với hàng hóa do các doanh nghiệp nhập khẩu về làm nguyên liệu, vật tư trực tiếp đưa vào sản xuất sản phẩm được tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hợp đồng mua bán ngoại thương, nếu đảm bảo các điều kiện sau:

a- Có đủ các điều kiện quy định tại Mục 1, phần III Thông tư này;

b- Doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu) không có nợ thuế quá hạn thuộc diện cưỡng chế ở khâu nhập khẩu;

c- Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu đảm bảo phù hợp với Danh mục nguyên, vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đã đăng ký với Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu,

Các trường hợp cung cấp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu giữa các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập (kể cả các đơn vị trong cùng một Tổng công ty hoặc Liên hợp) không được coi là trực tiếp đưa vào sản xuất.

2.3- Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại Điểm 2.1 và Điểm 2.2 Mục 2 Phần III Thông tư này) tuy có đủ các điều kiện quy định tại Mục 1 Phần III Thông tư này, nhưng giá ghi trên hợp đồng mua bán thấp hơn 80% mức giá kiểm tra của cơ quan Hải quan thì thực hiện tính thuế nhập khẩu theo mức giá kiểm tra.

Trong thời gian 30 ngày tính từ ngày cơ quan Hải quan ra thông báo thuế, người nhập khẩu có quyền dựa trên các hoá đơn chứng từ thanh toán và các thông tin khác liên quan đến hàng nhập khẩu để chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng bằng cách chỉ ra: Giá ghi trên hợp đồng là giá nhập khẩu thực thanh toán, được hình thành trong điều kiện giao dịch bình thường.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người nhập khẩu xuất trình các chứng từ để chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng, cơ quan Hải quan phải trả lời người nhập khẩu bằng văn bản. Nếu người nhập khẩu chứng minh được tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng thì Cơ quan Hải quan tính lại thuế nhập khẩu theo mức giá ghi trên hợp đồng. Trường hợp Cơ quan Hải quan không đồng ý với kết quả chứng minh của người nhập khẩu thì phải đưa ra lý do không chấp nhận và vẫn giữ nguyên mức giá mà Cơ quan Hải quan đã áp dụng tính thuế.

Trường hợp người nhập khẩu không đồng ý với quyết định xử lý của cơ quan Hải quan thì có quyền khiếu nại theo hướng dẫn tại phần IV Thông tư này. Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá ghi trên hợp đồng cũng như các chứng từ, thông tin đã khai báo với Cơ quan Hải quan.

Trong thời gian khiếu nại về giá tính thuế, doanh nghiệp phải nộp thuế theo thời hạn và mức thuế ghi tại Thông báo thuế của Cơ quan Hải quan. Khi có quyết định điều chỉnh số thuế phải nộp thì doanh nghiệp sẽ được hoàn lại thuế nếu số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

IV- KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

1- Kiểm tra:

Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Hải quan để chỉ đạo Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương phối hợp kiểm tra giá tính thuế nhập khẩu sau khi giải phóng hàng nhập khẩu, đối với các trường hợp có nghi ngờ khai man trốn thuế qua giá tính thuế nhập khẩu. Việc kiểm tra đối với các trường hợp trên dựa trên toàn bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu và sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ của các doanh nghiệp theo đúng các quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

2- Xử lý vi phạm:

Trường hợp Cơ quan Hải quan và Cơ quan Thuế phát hiện có sự gian dối trong việc khai báo các hoá đơn chứng từ liên quan đến giá tính thuế hàng nhập khẩu, hoặc vi phạm một trong các quy định tại Thông tư này thì ngoài việc phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu còn bị xử phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định của pháp luật.'

3- Giải quyết khiếu nại:

Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về trị giá tính thuế nhập khẩu, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2002 và thay thế Thông tư số 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 và Thông tư số 92/1999/TT/BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chính, những quy định trước đây trái với các quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn kịp thời.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 08/2002/T-BTC

Hanoi, January 23, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF IMPORT TAX CALCULATION PRICES UNDER FOREIGN TRADE CONTRACTS

Pursuant to the competence and the principles for determining tax calculation prices prescribed in Article 7 of the Governments Decree No.54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Export Tax and Import Tax and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to the provisions of Article 59 of the Governments Decree No.24/2000/ND-CP of July 31, 2000 detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
In order to create favorable conditions for units and enterprises to take initiative in calculating business efficiency and to step by step prepare for the implementation of international commitments regarding the value for import tax calculation, the Ministry of Finance hereby guides the application of import tax calculation prices under foreign trade contracts as follows:

I. SCOPE OF APPLICATION

1. Objects of application

Objects of application of tax calculation prices under foreign trade contracts are goods of organizations and individuals permitted to be imported through the Vietnamese border-gates, except for those specified in Section 2, Part I of this Circular.

2. Cases where tax calculation prices under foreign trade contracts shall not be applied

2.1. For import goods on the list of goods items with import tax calculation prices controlled by the State (other than those subject to price management by the State mentioned in Section 2, Part III of this Circular) with their contractual prices lower than those specified in the minimum price index promulgated by the Finance Ministry, the import tax calculation prices shall be those specified in such minimum price index.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Some terms used to in this Circular shall be construed as follows:

- Actual payment price means the total money amount already paid or to be paid by the buyer to the seller for import goods.

- Inspection prices means price levels determined on the basis of actual import prices of goods, prescribed by the General Customs Department, serving as a basis for checking import prices, and uniformly applied at all border-gates.

- Normal transaction conditions means those under which goods prices shall be negotiated by a certain mode in accordance with pricing practices on the market, and whereby the seller and the buyer shall not accord each other any special privilege.

II. DETERMINATION OF IMPORT TAX CALCULATION PRICES

Tax calculation prices applicable to import goods are buying prices of customers at import border-gates, including freight (F) and insurance (I) under goods purchase contracts and in conformity with other vouchers related to the goods purchase. Buying prices at import border-gates are the total money amount already paid or to be paid by the buyer to the seller for import goods (actual payment prices).

1. In cases where import goods-buying prices have not yet covered freight (F) and insurance (I), the importing organizations and individuals shall have to produce valid vouchers or invoices evidencing the said expenses to the customs office for purpose of determining the import tax calculation prices. If the importing organizations and individuals fail to produce required vouchers for figuring out freight and insurance, the customs office shall calculate freight and insurance according to the uniform guidance of the General Customs Department.

2. In case of purchase and sale by mode of deferred payment: The tax calculation prices of import goods shall not cover deferred payment interest, if the following conditions are fully met:

- Such deferred payment interest is inscribed in goods purchase and sale contracts;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Deferred payment interest relates only to the import lot currently subject to price determination, but not to other goods lots.

Interest amount deducted from import tax calculation prices must not exceed the ceiling interest rates applicable to domestic foreign-currency loans announced by the State Bank of Vietnam.

3. In cases where the seller gives a price discount to the buyer, the tax calculation prices of import goods shall be reduced with such discount if the following conditions are met:

- The agreement on price discount must be made in writing before the seller completes procedures for shipping goods to the buyer with reason(s) for such discount clearly stated;

- The price inscribed in commercial invoice must conform to the price level already discounted as agreed upon;

- The actual payment price must conform to the discount price level;

- The price discount is effected for that very import lot, other goods lots are irrelevant.

The price discount to be deducted from the import tax calculation price shall not exceed 10% of the total value of such goods as inscribed in the contract.

In cases where actual payment prices of import goods on the list of goods items with import tax calculation prices controlled by the State, after subtracting the price discount, are lower than those inscribed in the minimum tax calculation price index promulgated by the Finance Ministry, such minimum price index shall apply.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Import goods eligible for application of import tax calculation prices under foreign trade contracts must fully meet the following conditions:

- Condition (1): Foreign trade contracts must be made in writing, with full principal contents of a contract prescribed in Article 50 of the Commercial Law passed by the National Assembly on May 10, 1997, of which a number of principal contents are specified as follows:

+ Names of goods: shall be ordinary commercial names;

+ Quantity;

+ Prices;

+ Payment mode: Trade contracts must clearly show that the payment for 100% of the import goods lots value is effected via commercial banks in a certain currency agreed upon by the two parties strictly according to such international payment modes as L/C, TTR, T/T, D/A, D/P.

Such communication forms as telegraph, telex, facsimile, e-mail and other electronic communication forms, when printed on paper, shall also be considered form of document.

If sale offers and acceptance thereof are made in various forms of document, valid as a trade contract and contain all principal details as prescribed above, they shall also be considered foreign trade contracts.

In case of any amendment and/or supplement to provisions of already signed foreign trade contracts, such must be made according to the order and procedures applicable to each type of contract. The amendment and/or supplement to contracts must be finished before the seller completes procedures for goods shipment to the buyer.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In cases where the via-bank payment for the import goods lots value is made before goods are received, payment vouchers must be produced to the customs office upon carrying out import procedures. If the payment is made after goods are received, the trade contracts must clearly state a payment time limit.

- Condition (3): Importing enterprises shall pay value added tax (VAT) by the deduction method. Upon carrying out import procedures, the importing enterprises shall have to submit (only once) to the customs office (where import procedures are carried out) copies of written registration for VAT calculation by the tax deduction method with approval of the tax offices where the enterprises have made tax payment registration (affixed with true copy certification seals of enterprises).

2. Special cases:

2.1. For import goods of foreign-invested enterprises (subject to the Law on Foreign Investment in Vietnam), the import tax shall be calculated according to the prices inscribed in import goods invoices, provided that such prices are buying prices for actual payment, including freight (F) and insurance (I).

2.2. For goods imported by enterprises for use as raw materials or materials for direct production of products, the import tax shall be calculated according to prices inscribed in foreign trade contracts, if the following conditions are fully met:

a/ The conditions prescribed in Section 1, Part III of this Circular are fully met;

b/ The importing enterprises (or import-entrusting enterprises) have no over-due tax arrears subject to forcible payment in the import process;

c/ Imported raw materials and materials conform to the list of raw materials and materials imported for production of products already registered with the customs offices where the enterprises carry out the import procedures;

Raw materials and materials supplied among enterprises with independent cost-accounting (including units within the same corporation or union) shall not be considered the direct production inputs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 30 days after the customs office issues tax notices, importers may base themselves on payment invoices and vouchers as well as other information related to import goods to prove the truthfulness and objectivity of the prices inscribed in contracts by indicating that prices inscribed in contracts are import prices for actual payment, formed under normal transaction conditions.

Within 30 days after the importers produce vouchers proving the truthfulness and objectivity of the prices inscribed in contracts, the customs office shall have to reply the former in writing. If the importers can prove the truthfulness and objectivity of the prices inscribed in their contracts, the customs office shall recalculate import tax according to the prices inscribed in contracts. In cases where the customs office disapproves the importers proving result, it shall have to give reasons for the disapproval and keep intact the prices already applied to the tax calculation.

In cases where importers disagree with handling decisions of the customs office, they may lodge complaints under guidance in Part IV of this Circular. They shall also be held responsible before law for the accuracy of prices inscribed in their contracts as well as vouchers and information already declared with the customs office.

During the time they complain about tax calculation prices, enterprises shall have to pay tax within the time limits and at the levels inscribed in tax notices of the customs office. When decisions on readjustment of payable tax amounts are issued, enterprises shall be refunded overpaid tax amount if the already paid tax amount is larger than the payable one.

IV. INSPECTION, HANDLING OF VIOLATIONS AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS

1. Inspection:

The Finance Ministry shall coordinate with the General Customs Department in directing the local tax departments and customs department in the coordinated inspection of import tax calculation prices after the release of import goods, for cases where there appear doubts about false tax declaration for tax evasion through import tax calculation prices. The inspection of the said cases shall be based on the whole dossiers of import lots as well as accounting books, invoices and vouchers of concerned enterprises strictly according to regulations of the Finance Ministry and the General Customs Department.

2. Handling of violations:

In cases where the customs office and the tax office detect any falsities in the declaration of invoices and vouchers related to tax calculation prices of import goods, or violations of one of the provisions of this Circular, the importing or import-entrusting enterprises shall, apart from having to pay fully import tax, special consumption tax and value added tax, be sanctioned for their acts of tax evasion according to provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Rights and responsibilities of tax payers in complaining about import tax calculation value, and responsibilities and powers of agencies in settling complaints shall strictly comply with provisions of current legal documents.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect as from January 20, 2002 and replaces the Finance Ministrys Circulars No.82/1997/TT-BTC of November 11, 1997 and No.92/1999/TT-BTC of July 24, 1999. The previous stipulations which are contrary to this Circular are all hereby annulled.

The General Customs Department shall guide the local customs departments in organizing the implementation and inspect the implementation under the guidance in this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported by the concerned organizations and individuals to the Finance Ministry for study and timely guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 hướng dẫn áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!