Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2808/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2005

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 943/UBND-TH ngày 01/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị miễn thuế nhập khẩu cho mặt hàng vật tư, thiết bị tạo tài sản cố định thuộc dự án Trung tâm thương mại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B, C ban hành kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ;

Căn cứ Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1163/QĐ.CT ngày 17/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp cho dự án xây dựng Trung tâm thương mại cửa khẩu quốc tế Lào Cai;

Các mặt hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, có chứng nhận ưu đãi đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, thì được hưởng đãi miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, trên cơ sở hồ sơ gốc của hàng nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 442/NDT ngày 21/6/2005, nếu đúng là các mặt hàng nhập khẩu thuộc diện trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng thì làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng cho hàng hoá theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2808/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!