Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5407/TCHQ-TXNK về miễn truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5407/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5407/TCHQ-TXNK
V/v miễn truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 248/2012/CV-VNC ngày 24/08/2012 của Công ty Cổ phần bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn đề nghị được xử lý miễn truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của Công ty Vina Can Sài Gòn chuyển nhượng cho Công ty Rexam A.B.M. Để thống nhất trong việc xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế nội địa, Tổng cục Hải quan trao đổi với Tổng cục Thuế như sau:

1. Theo trình bày và hồ sơ do Công ty gửi đến Tổng cục Hải quan thì:

* Công ty Cổ phần bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn do ông Mẫn Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4722100011 ngày 18/4/2007.

- Mục tiêu của dự án: Sản xuất lon nhôm, nắp lon nhôm, bao bì kim loại, bao bì nhựa, bao bì giấy, sản xuất nút chai bằng kim loại.

- Công ty đã nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định và được miễn thuế nhập khẩu không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) số máy móc, thiết bị này, việc được miễn thuế nhập khẩu do dự án của Công ty đóng tại khu Công nghiệp thuộc khoản 55 Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006. (Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

- Công ty Vina Can Sài Gòn đã thuê nhà xưởng của Công ty TNHH ánh Bình Minh để thực hiện dự án (Lô 15, Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

- Báo cáo kiểm toán số 179 ngày 22/12/2010 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt có ghi một số nội dung như:

+ Phần lớn số dư công nợ tại thời điểm 31/8/2010 chưa được đối chiếu, xác nhận với các đối tượng nợ.

+ Đến thời điểm 31/8/2010, số lỗ lũy kế của Công ty theo báo cáo tài chính đã vượt quá số vốn thực góp của Công ty, tổng nợ phải trả của Công ty cũng đa vượt quá tổng tài sản của Công ty. Điều này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

* Công ty Cổ phần Rexam A.B.M (Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng là ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 47221000121 ngày 24/4/2007 với tên cũ Công ty là công ty TNHH ánh Bình Minh, tên mới là Công ty Cổ phần Rexam A.B.M; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 31/12/2008, lần 3 ngày 30/11/2010, lần 4 ngày 15/6/2011 (Công ty không gửi kèm Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2,3). Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 29/6/2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 07/12/2010.

Mục tiêu của dự án là : Sản xuất các loại bao bì, vỏ đồ hộp, nắp lon, nắp chai kim loại dùng trong ngành ăn uống, bia, rượu; in bao bì sản phẩm, cho thuê nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải.

Trong giấy chứng nhận đầu tư lần đầu có ghi Công ty Cổ phần Rexam A.B.M được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

Địa điểm thực hiện dự án là Lô 15, khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

* Do hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ, Công ty Vina Can Sài Gòn mất khả năng thanh toán, trả nợ, nên Công ty đã bán/chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Công ty Cổ phần REXAM theo Hợp đồng mua bán tài sản ngày 05/10/2010, bao gồm tài sản đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - HABUBANK (hợp đồng có nêu điều kiện bên bán phải nhận được sự đồng ý của Ngân hàng và bên bán phải thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ cho ngân hàng nhận thế chấp), và trong đó có hệ thống máy móc, thiết bị nhập khẩu từ năm 2006-2007 cũng như dự án sản xuất vỏ lon nhôm của Công ty.

Theo hồ sơ Công ty Vina Can Sài Gòn cung cấp, hợp đồng mua bán giữa hai bên quy định: Công ty Vina Can Sài Gòn bán "Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền đồng bộ sản xuất vỏ lon nhôm" cho Công ty CP Rexam A.B.M. Việc bàn giao tài sản này là sự tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ hệ thống và vị trí lắp đặt từ trước. Có nghĩa là Công ty CP Rexam A.B.M mua lại hệ thống máy móc và tiếp tục vận hành hệ thống để sản xuất tại địa điểm mà trước đó Công ty Vina Can Sài Gòn đã thực hiện dự án (Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Khi thanh lý chuyển nhượng máy móc thiết bị miễn thuế cho Công ty Cổ phần Rexam A.B.M, Công ty Vina Can Sài Gòn không thực hiện kê khai thay đổi mục đích sử dụng để nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT truy thu với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 10 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, khoản 3 điều 10 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là khoản 8 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính). Do đó, Chi cục Hải quan Long Thành (Cục Hải quan Đồng Nai) đã lập biên bản, ấn định thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với số máy móc thiết bị Công ty Vina Can Sài Gôn chuyển nhượng cho Công ty CP Rexam A.B.M.

(Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai: mua rà soát từ năm 2010 đến nay thì Công ty CP Rexam A.B.M cũng không đăng ký danh mục miễn thuế đối với số máy móc thiết bị tiếp nhận từ Công ty CP bao bì kim loại Vina can Sài Gòn tại Cục Hải quan Đồng Nai. Nghĩa là Công ty nhận chuyển nhượng hàng hóa không phải là đối tượng thuộc diện miễn thuế nhập khẩu).

Nay Công ty cho rằng việc chuyển nhượng số máy móc, thiết bị trên là phù hợp với quy định của pháp luật, và để tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty Vina Can Sài Gòn đề nghị được xử lý miễn truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của Công ty Vina Can Sài Gòn chuyển nhượng cho Công ty Rexam A.B.M.

2. Nghiên cứu hồ sơ do Công ty gửi, Tổng cục Hải quan thấy có một số vướng mắc cần làm rõ và trao đổi với Tổng cục Thuế, đó là:

- Việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thanh lý, mua bán tài sản cố định của hai Công ty đã đúng chưa?

- ưu đãi thuế đối với từng dự án của từng công ty tại thời điểm mua bán máy móc, thiết bị nhập khẩu xử lý như thế nào?

3. Theo hồ sơ công ty cung cấp thì hai dự án đầu tư của 2 công ty cùng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP, có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh liên quan đến máy móc thiết bị chuyển nhượng và Công ty tiếp nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án đỏ tại địa điểm cũ (thực chất là cùng một dự án, cùng địa điểm, cùng một người làm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng thay đổi chủ sở hữu máy móc, thiết bị từ công ty này sang công ty khác).

Dự án của Công ty Vina Can Sài Gòn đến thời điểm chuyển nhượng toàn bộ tài sản, thiết bị máy móc nhập khẩu miễn thuế, công ty lỗ vượt số vốn góp, nợ phải trả vượt quá tổng tài sản, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của công ty, thì cần xem xét đến khả năng phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư/thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Từ đó xem xét việc dự án đầu tư của Cty Vina Can Sài Gòn không còn đủ điều kiện được ưu đãi thuế.

Dự án của Công ty Cổ phần Rexam A.B.M được chứng nhận đầu tư miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định. Tuy nhiên, nếu quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà Công ty không triển khai thực hiện một trong các mục tiêu của dự án đầu tư là: Sản xuất các loại bao bì, vỏ đồ hộp, nắp lon, nắp chai kim loại dùng trong ngành ăn uống, bia, rượu, không có lý do chính đáng, thì phải bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư. Từ đó xem xét việc dự án đầu tư của Cty Vina Can Sài Gòn không còn đủ điều kiện được ưu đãi thuế phục vụ mục tiêu sản xuất tương ứng.

Theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010: "Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định ... nhưng không nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hoá, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu ". Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai thì qua rà soát từ năm 2010 đến nay thì Công ty CP Rexam A.B.M cũng không đăng ký danh mục miễn thuế đối với số máy móc thiết bị tiếp nhận từ Công ty CP bao bì kim loại Vina can Sài Gòn tại Cục Hải quan Đồng Nai Nghĩa là Công ty nhận chuyển nhượng hàng hóa không phải là đối tượng thuộc diện miễn thuế nhập khẩu.

Do nội dung vướng mắc chủ yếu liên quan đến chính sách pháp luật về đầu tư và ưu đãi thuế cho dự án ưu đối đầu tư, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế cho ý kiến về việc chuyển nhượng máy móc, thiết bị giữa Công ty Vina Can Sài Gòn và Công ty CP Rexam A.B.M, việc thực hiện ưu đãi thuế và các vấn đề khác có liên quan.

Ý kiến tham gia xin nhận lại trước trước ngày 12/10/2012.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5407/TCHQ-TXNK về miễn truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170