Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7910/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7910/TCHQ-CCHĐH
V/v thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 15/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử, ngày 09/12/2009 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, từ ngày 15/12/2009, 10 Cục Hải quan được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử chính thức triển khai.

Do đặc điểm của hàng hóa khi làm thủ tục hải quan có thể liên quan nhiều Chi cục Hải quan thuộc các Cục Hải quan khác nhau nên cần có sự chuẩn bị để phối hợp giữa các Cục Hải quan nhằm đảm bảo thông suốt cho hàng hóa được làm Thủ tục hải quan điện tử. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 2396/QĐ-TCHQ để phối hợp thực hiện với các Chi cục Hải quan thuộc 10 Cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và lưu ý những vấn đề sau:

- Thực hiện công tác Giám sát Hải quan liên quan đến hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Quy định tại Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản VII mục 1 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Thực hiện công tác kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, nhưng vệc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện (Quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản II Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Thực hiện công tác chuyển cửa khẩu liên quan đến hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Quy định tại Điều 29 Thông tư 222/2009/TT-BTC và tại Khoản VI Mục I Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ);

- Các đơn vị khẩn trương phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê nối mạng tại các địa điểm giám sát hàng hóa tại các Chi cục Hải quan Cửa khẩu để thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Trong thời gian phối hợp với 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử, nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo với Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo);
- Các PTCT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183