Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7054/TCHQ-VP năm 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7054/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7054/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn số 6157/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6157/TCHQ-GSQL về việc quản lý đối với phương tiện chứa hàng tạm xuất, tạm nhập theo phương thức quay vòng. Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản, nên nội dung trích dẫn tại công văn số 6157/TCHQ-GSQL dẫn trên có ghi:

“1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 49/2015/NĐ-CP ngày 121/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ... thủ tục hải quan theo quy định”.

Nay Tổng cục Hải quan đính chính nội dung dẫn trên như sau:

“1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ... thủ tục hải quan theo quy định.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, VP, GSQL (3b);

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7054/TCHQ-VP năm 2018 về đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.672
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31