Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 691/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 691/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 691/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty phát triển công nghệ và truyền hình - TEKCAST
Số 5 Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 54/CV-CNTH ngày 9/2/2006 của Công ty phát triển công nghệ và truyền hình - TEKCAST (MST: 0101334094) về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty phát triển công nghệ và truyền hình - TEKCAST hiện có nợ thuế do nhập khẩu uỷ thác cho Bộ Công an tại Cục Hải quan Tp. Hà Nội các tờ khai số 1681/NKD/BHN ngày 19/12/2005; 260NK/KD/GL ngày 9/1/2006; 1032NK/KD/GL ngày 25/1/2006; 1075NK/KD/GL ngày 25/1/2006; 1478/NK/KD/GL ngày 10/2/2006. Hiện nay Bộ Công an đang làm thủ tục để xét miễn thuế.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty phát triển công nghệ và truyền hình - TEKCAST được làm thủ tục nhập khẩu đến 30/6/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty phát triển công nghệ và truyền hình - TEKCAST biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 691/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0