Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 315/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan tỉnh Quảng Nam
 - Công ty thương mại và du lịch
49 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 212/CV-KD ngày 20/12/2005 của Công ty Thương mại và Du lịch v/v xin giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay Công ty Thương mại và Du lịch còn nợ 2.054.245.032 đồng tiền thuế. Đây là số tiền thuế truy thu của Tờ khai số 02/NK/KDO/KH ngày 11/01/2005 mở tại Chi cục Hải quan Cảng Kỳ Hà. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ đối với trường hợp truy thu này. Để tạo điều kiện cho Công ty Thương mại và Du lịch trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Thương mại và Du lịch đến hết ngày 28/02/2006 với điều kiện:

+ Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác (ngoài số nợ thuế nêu trên).

+ Đối với các lô hàng mới phát sinh, Công ty phải thực hiện nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Công ty Thương mại và Du lịch được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6