Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế cho lô hàng nhập khẩu để xuất vào khu chế xuất

Số hiệu: 300/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu xuất vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH hệ thống mới Việt Nam
E4-A Khu Công Nghiệp Thăng Long - Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 07 ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam (MST: 0101340940 về việc xin giải tỏa cưỡng chế cho lô hàng nhập khẩu để xuất vào khu chế xuất theo tờ khai nhập khẩu số 1331NK-KD-BTL ngày 12/9/2005 và tờ khai xuất khẩu số 2155XK/KD/BTL ngày 3/10/2005; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ Bộ Tài chính có ý kiến về việc xem xét có thu thuế hay không thu thuế, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan tạm thời chưa cưỡng chế đối với số thuế của tờ khai nhập khẩu 1331NK-KD-BTL và 2155XK/KD/BTL nêu trên đến 20/2/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam, Cục Hải quan Tp. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế cho lô hàng nhập khẩu để xuất vào khu chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25