Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 529/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 529/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 529/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Công ty XNK tổng hợp I
46 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 78/D6 ngày 6/2/2006 của Công ty XNK tổng hợp I về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu danh sách cưỡng chế trên mạng quản lý nợ thuế theo tờ khai thì hiện nay Công ty có nợ thuế của các tờ khai sau: 159/NKD-HD, 160/NKD-HD ngày 12/3/1998; 9999885 ngày 24/4/1996 tại Cục Hải quan Hải Phòng.

- Tờ khai số 159/NKD-HD, 160/NKD-HD ngày 12/3/1998 hiện đang làm thủ tục xóa nợ thuế theo Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ này 15/1/1999 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan.

- Tờ khai số 9999885 ngày 24/4/1996 theo cam kết của Công ty thì không có lô hàng nào có số tờ khai như trên.

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 của hai tờ khai 159, 160 nêu trên. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty XNK tổng hợp I được làm thủ tục hải quan đến 30/4/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời nộp đủ thuế theo Luật định.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại tờ khai số 9999885 ngày 24/4/1996 nếu đúng theo cam kết của Công ty thì bỏ ra khỏi mạng cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK tổng hợp I biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 529/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78