Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 427/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 427/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 427/TCHQ-KTTT NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG THÔNG TƯ 99/2000/TT-BTC VÀ TT 122/2000/TT- BTC

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được FAX số 04/PNV ngày 04-12-2002 của đơn vị báo cáo vướng mắc đối với hàng nhập khẩu là thiết bị toàn bộ, đồng bộ và hàng nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp. Về các vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về vướng mắc đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị mua bán hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị đồng bộ, để cung cấp cho dự án:

Theo quy định tại điểm (2.3) - mục 2 Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12-10-2000 của Bộ Tài chính đã quy định rõ một trong những điều kiện về thủ tục hồ sơ để phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính là phải có "hợp đồng nhập khẩu (trực tiếp hoặc uỷ thác)...".

Như vậy, trường hợp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm (2.1) và (2.2) Thông tư số 99/2000/TT-BTC nêu trên nhưng doanh nghiệp nhập khẩu là đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị mua bán hàng nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ, để cung cấp cho dự án thì không được áp dụng nguyên tắc tính thuế nhập khẩu theo máy chính của thiết bị đồng bộ như quy định tại Thông tư 99/2000/TT-BTC .

2- Về vướng mắc đối với trường hợp đơn vị trúng thầu dự án của doanh nghiệp không nhập khẩu trực tiếp mà ký tiếp hợp đồng mua bán để đơn vị khác nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính;

Tham chiếu Công văn số 846 TCT/NV3 ngày 19-3-2001 của Bộ Tài chính;

thì:

Trường hợp đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được cho doanh nghiệp để tạo tài sản cố định thực hiện dự án theo kết quả đấu thầu nhưng đơnvị trúng thầu không trực tiếp nhập khẩu mà ký tiếp hợp đồng mua bán để đơn vị khác nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp, thì hàng hoá nhập khẩu không thuộc đối tượng được xem xét không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và tổ chức thực hiện đúng quy định

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý vướng mắc khi áp dụng Thông tư 99/2000/TT-BTC và Thông tư 122/2000/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!