Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3723/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3723/TCT-PCCS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam
(Địa chỉ: 34 Lê Đại Hành – Tp Hà Nội)

Về Nội Dung Câu Hỏi Kiến Nghị Của Hiệp Hội Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam Nêu Tại Hội Nghị Đối Thoại Với Dn về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi :

1- Đề nghị bỏ thuế GTGT đối với các dự án có vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.

2- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 87 về quản lý, sử dụng tư vấn do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo có quy định “thực hiện ưu đãi tối ưu cho hoạt động tư vấn”. Nên Hiệp hội tư vấn đề nghị;

- Giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 20%.

- Nghiên cứu miễn thuế một số năm (có ưu đãi đến năm 2015) để các doanh nghiệp có kinh phí áp dụng công nghệ mới, đẩy mạnh đào tạo, cải tiến công nghệ. Số tiền giảm, các DN không được chi tiêu mà phải sử dụng như trên.

3- Ưu tiên cho khu chế xuất, khu công nghiệp: đối với những lĩnh vực phục vụ cho khu công nghiệp, khu chế xuất như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng có được ưu đãi về thuế TNDN không?

Trả lời:

1- Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên khoản giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông, đến tiêu dùng. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành thì hầu hết các hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam đều phải chịu thuế GTGT, không phân biệt theo nguồn vốn tạo ra hàng hóa, dịch vụ đó. Và quy định này đã đảm bảo tính liên hoàn của thuế GTGT trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù theo quy định của Luật thuộc diện không chịu thuế GTGT; trong đó có một số hoạt động xây dựng sử dụng vốn ngân sách như: Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo; kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng vốn thực chi cho công trình; nhưng trong trường hợp này cơ sở xây dựng cũng không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho các hoạt động đó.

Tổng cục Thuế xin ghi nhận ý kiến của Hiệp hội không thu thuế GTGT đối với dự án có vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật thuế GTGT.

2- Tại điểm 7, Mục V Danh mục A- Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định một số dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực tư vấn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: “tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật”. Mức ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của từng dự án đầu tư cụ thể.

3- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì chỉ những cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu Chế xuất mới thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư.

Vì vậy, cơ sở kinh doanh chỉ cung ứng dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng cho Khu công nghiệp, Khu Chế xuất thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội thông báo cho các thành viên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2b), PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3723/TCT-PCCS ngày 20/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!